Søk på nettsiden

Sak: 13-142 Klage vedrørende anleggsbidrag – Varanger KraftNett AS

Saken gjaldt anleggsbidrag for forsterkning til sommerhus. Klager avviste krav om anleggsbidrag på kr 172 900 for få øket sikringen fra 25 til 50 ampere. Sommerhuset hadde hatt strøm siden 1937. Varanger KraftNett AS hevdet at når klager hadde behov for utvidet kapasitet, måtte han kjøpe seg inn på den trafoen med tilhørende nett som ble etablert i 2011 da en bedriftskunde ba om forsterkning av nettet og betalte kr 420 000 i anleggsbidrag. De hevdet at klagers anleggsbidrag i sin helhet ville bli refundert bedriftskunden. Nemnda fant at det var grunnlag for å kreve anleggsbidrag og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder anleggsbidrag for forsterkning til sommerhus.
 
Regelverk: Forskrift 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5. Standard Tilknytningsvilkår § 5.


Krav: Klager avviser krav om anleggsbidrag på kr 172 900.

Partenes anførsler:

Klager viser til at deres sommerhus har hatt strøm siden det ble bygget i 1937. Etter forespørsel i 2012 fikk de tilbud om å få øket sikringen fra 25 til 50 ampere med anleggsbidrag på kr 172 900. Klager finner kravet urimelig ut i fra at en sikringsstørrelse på 50 ampere er en normal sikring i dag.


Varanger KraftNett AS hevder at når klager har behov for utvidet kapasitet, må han kjøpe seg inn på den trafoen med tilhørende nett som ble etablert i 2011 da en bedriftskunde på stedet ba om forsterkning av nettet og betalte kr 420 000 i anleggsbidrag. De hevder at klagers anleggsbidrag i sin helhet vil bli refundert bedriftskunden.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder anleggsbidrag for forsterkning til sommerhus.

Nettselskapet kan i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 5 fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det er grunnlag for å kreve anleggsbidrag. Nemnda legger vekt på at det i dette tilfellet er snakk om forsterkning etter klagers krav om økt kapasitet. I dette tilfellet hadde en annen kunde året før betalt anleggsbidrag for forsterkning. Når klager blir tilknyttet dette nettet, kan nettselskapet i henhold til § 5 fordele anleggskostnadene mellom kundene.

Nemnda kan ikke umiddelbart se at det er noe galt med beløpenes størrelse i beregningen. Nemnda vil imidlertid opplyse om at det er adgang til å klage til Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE om klager har noe å utsette på beregningen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 14. oktober 2013

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?