Søk på nettsiden

Sak: 13-047 Klage vedrørende feil ved måler og etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk etter at klagers måler hadde stoppet. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet de leste av målerstand og sendte inn via SMS hver gang, og at de aldri fikk tilbakemelding om at SMSene ikke ble godkjent. Klager påberopte seg god tro. Skagerak Nett AS viste til at måleren stoppet en gang etter 05.07.11. De beregnet forbruket ut fra målerstand på ny måler og etterfakturerte for perioden 05.07.11 – 08.11.12 med priser som gjaldt for det tidspunktet forbruket fant sted. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk på måler som hadde stoppet.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-4 og 6-5.

Historikk:
05.07.11 – Kunde overtok abonnementet og leste av målerstanden. Målerstand 94 155 kWh
22.03.12 – Kundeavlesning av målerstand 94 543 kWh
08.11.12 – Målerbytte. Målerstand 94 543 kWh


Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager hevder å ha gjort det de skulle og at feilen ligger hos selskapet. Klager viser til at de leste av målerstand og sendte inn via SMS hver gang de fikk melding om at dette skulle gjøres. De fikk aldri tilbakemelding om at SMSene ikke ble godkjent. Klager hevder de fulgte opp både avlesninger og meldinger til feiltelefonen. Klager påberoper seg god tro.

Klager hevder det tok nærmere seks måneder fra de sa fra om feil ved måler før selskapet sendte en mann for å bytte måler.

Klager viser til at de totalrenoverte huset de kjøpte i 2011 og forventet lave strømregninger.

Skagerak Nett AS viser til at måler stoppet en gang etter 05.07.11. De har avlesning på denne dato, men etter denne dato mangler reelle avlesninger. Skagerak Nett AS har beregnet forbruket ut fra målerstand på ny måler og har etterfakturert kr 11 241,44 for perioden 05.07.11 – 08.11.12 med priser som gjaldt for det tidspunktet forbruket fant sted.

Skagerak Nett anslår klagers årsforbruk til å være 22 500 kWh.

Skagerak Nett AS viser til at klager allerede har fått en reduksjon på 5 000 kWh på grunn av svikt i feilmeldingstjenesten ved klagers første henvendelse i april 2012.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk på måler som hadde stoppet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil ved måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at det stipulerte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. Nemnda kan heller ikke se at det er fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller sannsynliggjort et lavere forbruk.

Nemnda mener at Skagerak Nett AS kan etterfakturere fra siste faktiske måleravlesning før måleren stoppet, slik de også har gjort. Nemnda finner den kompensasjon som klager fikk fordi det tok lang tid før måleren ble kontrollert og byttet som rimelig.

Nemnda finner ikke at kunden kan ha vært i aktsom god tro når han hevder å ha trodd fakturert forbruk tilsvarte reelt etter at måleren stoppet.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. september 2013

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?