Søk på nettsiden

Sak: 13-123 Klage vedrørende faktura. Spørsmål om foreldelse – Nordvest Nett AS

Saken gjaldt om krav var foreldet. Klager avviste krav og mente det var foreldet. Klager mottok i 2009 en faktura på kr 11 000 uten tilstrekkelige fakturaopplysninger og hevdet han ble anbefalt av energiselskapet å se bort fra den. Han mottok i 2013 et inkassovarsel, også nå uten tilstrekkelige fakturaopplysninger. Klager påsto han ikke mottok noen purring. Nordvest Nett AS viste til at de på oppfordring fra klager la om fra luft- til jordkabel og fakturerte anleggsbidrag i 2009. De mottok ikke betaling og sendte purring 2011 og inkassovarsel i 2013. Nemnda fant at kravet var foreldet og klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder om krav er foreldet.
 
Regelverk: Foreldelsesloven § 2.

Historikk:

30.06.09 – Klager mottok faktura på kr 11 000
28.02.11 – Selskapet sendte purring på kr 11 040
06.05.13 – Klager mottok inkassovarsel på kr 14 696


Krav: Klager avviser krav og mener det er foreldet.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han i 2009 mottok en faktura på kr 11 000 uten tilstrekkelige fakturaopplysninger. Etter telefonhenvendelse til Nordvest Nett AS ble han anbefalt å se bort fra den. Han mottok i 2013 inkassovarsel på kr 14 969 også nå uten tilstrekkelige fakturaopplysninger. Klager tok igjen kontakt med selskapet.

Klager undrer seg over å få inkassovarsel på en faktura som er fire år gammel når han, i følge telefonsamtale med selskapet i 2009, skulle se bort fra den opprinnelige fakturaen.

Klager påstår han ikke mottok noen purring, men at selskapet i ettertid har sendt ham en kopi av purring fra 2011.
 

Nordvest Nett AS viser til at de på oppfordring fra klager la om fra luft- til jordkabel og fakturerte anleggsbidrag i 2009. Da de ikke mottok betaling ble det sendt purring 2011 og inkassovarsel i 2013.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om krav er foreldet.

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, jfr. lov om foreldelse av fordringer § 2.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at kravet av juni 2009 ble foreldet i juni 2012 og at omtvistet fakturert beløp derfor ikke kan kreves betalt.
 
Nemnda anbefaler at kravet frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at kravet frafalles.


Oslo, 16. september 2013

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?