Søk på nettsiden

Sak: 13-147 Klage vedrørende faktura – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt betaling for faktisk forbruk i periode det ikke tidligere var fakturert. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han var i aktsom god tro da han benyttet avtalegiro og ikke fikk varsel om manglende trekk i nettbanken. Ustekveikja Energi AS viste til at klager hadde betalt nettleie i perioden, men på grunn av en feilsendt opphørsmelding fra klagers netteier, ble kunden sluttavregnet i juni 2012. De oppdaget feilen i juni 2013, gjenopprettet kundeforholdet og avregnet klager fra 01.05.12. Nemnda kunne ikke se at klager hadde vært i aktsom god tro og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder betaling for faktisk forbruk i periode det ikke tidligere er fakturert.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 2-2.

Historikk:
Mai 2012 – Netteier sendte opphørsmelding til Ustekveikja Energi AS

Krav: Klager avviser etterfakturert krav fra 01.05.12 – 01.05.13.


Partenes anførsler:

Klager hevder han var i aktsom god tro og avviser krav om etterfakturering. Klager opprettet avtalegiro fra første regning og regnet med at dette gikk av seg selv etter dette. Han reagerte ikke på manglende trekk da han ikke fikk varsel om dette i nettbanken.

Klager undrer seg over at det gikk mer enn ett år uten at manglende fakturering ble oppdaget.

Klager mener netteier forårsaket feilen. Klager mener Ustekveikja Energi AS må få dekket tapet av nettselskapet eller ta tapet selv. Klager vil uansett ikke bli skadelidende som følge av andres feil som han ikke kan lastes for.

Klager aksepterer at bli fakturert fra 01.05.13.


Ustekveikja Energi AS krever betaling for faktisk forbruk i perioden fra 01.05.12 som ikke tidligere er fakturert.

Ustekveikja Energi AS viser til at klager har betalt nettleie i perioden, men på grunn av en feilsendt opphørsmelding per 01.05.12 fra klagers netteier, ble kunden sluttavregnet i juni 2012. De oppdaget feilen i juni 2013, gjenopprettet kundeforholdet og avregnet klager fra 01.05.12.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder betaling for faktisk forbruk i periode det ikke tidligere er fakturert.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil med mindre klager var i aktsom god tro.

Nemnda legger til grunn at klager ikke kan ha vært i aktsom god tro når han ikke undersøkte eller reagerte på at han ikke overhodet betalte for kraftleveranse i den aktuelle perioden. Nemnda finner på denne bakgrunn at Ustekveikja Energi AS har anledning til å etterfakturere i henhold til avtalebestemmelsen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. september 2013

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?