Søk på nettsiden

Sak: 13-111 *Endret vedtak* Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

Saken gjaldt endring av vedtak. Elklagenemnda behandlet saken i møte 19.08.13 og fattet følgende enstemmige vedtak: Nemnda anbefaler at klager får fullt tilgodebeløp på kr 3 009,67 utbetalt. Telinet Energi AS tilskrev nemnda 11.09.13 og viste til regnskapet for kunden og mente klager ikke skulle ha tilbakebetalt en faktura hun ikke hadde betalt. Klager ble forelagt regnskapsoppstillingen og hun redegjorde for hvilke fakturaer hun hadde betalt. På denne bakgrunn behandlet nemnda saken på nytt i møte 14.10.13 og anbefalte enstemmig å ta hensyn til Telinets bemerkninger. Beløp nevnt i vedtak av 19.08.13 blir derfor å reduseres med beløp klager var fakturert, men ikke hadde betalt. Denne fakturaen var på kr 1598,48, slik at tilgodehavende beløp reduseres tilsvarende. Konklusjonen i opprinnelig vedtak blir derfor å endres slik at kunden skal ha tilbakebetalt kr 990 ut over beløpet på kr 1 411,19 innklagede allerede hadde tilbakebetalt da nemnda behandlet saken.

VEDTAK

Nemndas vedtak av 19.08.13 endres slik at det anbefales at kunden tilbakebetales kr 990 ut over det beløp innklagede allerede hadde tilbakebetalt.


Oslo, 14. oktober 2013

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge
 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?