Søk på nettsiden

Sak: 13-187 Klage vedrørende stipulering – spørsmål om nedbetalingsavtale – Fredrikstad EnergiNett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og krav om nedbetalingsavtale. Klager mottok en avregning på over 16 tusen kroner og ba om en nedbetalingsordning på kr 500 per måned, men fikk ikke aksept for det. Fredrikstad EnergiNett AS etterfakturerte for tre år og viste til at klager ikke hadde lest av måleren siden 2008 til tross for at hun i alle årene ble bedt om dette. Selskapet hadde tilbudt en annen nedbetalingsavtale. Nemnda la til grunn at det forutsettes enighet mellom kunde og nettselskap om en nedbetalingsavtale. Når slik enighet ikke foreligger, har ikke klager krav på en nedbetalingsordning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og nedbetalingsavtale.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 6-3 og 6-5.

Historikk:
I perioden mellom 12.03.08 og 29.08.12 er forbruket ikke avlest, men stipulert, jf. historikk vedlagt brev fra energiselskapet av 12.11.13. Av historikken vises årlig forbruk:

2007: 3 501 kWh
2008: 9 161 kWh
2009: 11 622 kWh
2010: 13 078 kWh
2011: 11 377 kWh
2012: 11 011 kWh
Fra 01.01.13 - 30.08.13: 3 699 kWh

Av de innsendte fakturakopier går det frem at målerstandene på fakturaene er lavere enn standene i historikken i årene 2009 – 2012.

Krav: Klager ønsker en nedbetalingsavtale hun kan klare og mener selskapet selv må bære noe av ansvaret når de ikke mottar målerstander.

Partenes anførsler:

Klager har mottatt en avregning på kr 16 158,42. Hun innrømmer at hun har vært for dårlig til å lese av måleren og å sende inn målerstand. Hun viser til at hun er blitt stipulert for lavt og mener energiselskapet selv må ha et ansvar når de ikke mottar avlesning.

Klager hadde bedt om en nedbetalingsordning på kr 500 per måned, men fikk ikke aksept for det.

Fredrikstad EnergiNett AS etterfakturerte for tre år i april 2013 på bakgrunn av reell avlesning av 29.08.12. De viser til at klager ikke hadde lest av måleren og levert inn målerstand siden 12.03.08 til tross for at klager i alle årene ble bedt om dette.

FEN viser til at de satte opp kontrollmåler som viste at det ikke var feil med måleren. Klager ble ikke belastet for kostnadene for dette.

FEN har tilbudt en annen nedbetalingsavtale.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og krav om nedbetalingsavtale.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak skjønnsmessig. Nemnda finner stipuleringen i dette tilfellet normal og legger til grunn at klager må betale for den strøm som er brukt. Måleren er for øvrig kontrollert og funnet i orden.

Nemnda legger til grunn at det forutsettes enighet mellom kunde og nettselskap om en nedbetalingsavtale. Når slik enighet ikke foreligger, har ikke klager krav på en nedbetalingsordning. Hele det utestående kravet må da betales under ett.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 9. desember 2013

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?