Søk på nettsiden

Sak: 13-198 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesning – Fjordkraft AS

Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesning. Klager fant det etterfakturerte kravet på kr 3 093,90 urimelig og ønsket det refundert. Fjordkraft AS viste til at klager ikke hadde lest av måleren, og at forbruket derfor var blitt stipulert. Da de mottok reell målerstand fra netteier, ble klager fakturert for reelt forbruk. Nemnda la til grunn at kunder må betale for den strøm de bruker. Nemnda mente Fjordkraft hadde anledning å etterfakturere i dette tilfellet, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesning.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 2-1 og 2-2.

Historikk:
20.06.12 – 19.08.13 – Klager hadde kraftleveranse fra Fjordkraft på måler nr. 7012805
Av innsendte kraftfakturaer for perioden 01.07.12 – 01.07.13 går det frem at forbruket er stipulert
I opphørsfaktura kreves det for perioden 01.01.13 – 16.07.13 og det går frem at forbruket er stipulert

Kunden har lest av 05.07.12 ved begynnelsen av kundeforholdet og elverket har lest av 16.07.13 ved opphør.

Kunden har betalt det omtvistede krav.

Krav: Klager finner det etterfakturerte kravet på kr 3 093,90 urimelig og ønsker det refundert.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han har betalt månedlige beløp til Fjordkraft. Han glemte å lese av måleren et par ganger. Da kundeforholdet opphørte mottok klager en regning datert 20.08.13 for perioden 01.01.13 – 16.07.13 på kr 3 093,90. Regningen ble endret og økte med kr 300.

Klager avviser et så stort etterfakturert krav.


Fjordkraft AS viser til at klager ikke hadde lest av måleren siden 05.07.12 og han var derfor blitt stipulert. Da de mottok reell målerstand fra netteier, ble klager fakturert for reelt forbruk. Fjordkraft ser at de kunne vært mer tydelig da de skulle angi eksakt beløp klager var skyldig. De har derfor valgt å avskrive et beløp på kr 208,62.

Klager hadde også kraftleveranse fra Fjordkraft på måler nr. 9056744 i perioden 31.07.13 – 19.08.13 som han ikke er krevet for.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesning.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil med mindre klager var i aktsom god tro. Tilsvarende i Standard Nettleieavtale § 6-5 kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger til grunn at klager må betale for den strøm han har brukt.
Nemnda finner den stipuleringen som er gjort for normal og registrerer at selskapet har valgt å avstå et beløp på kr 208,62. Nemnda registrerer også at klager ikke har klaget på nettleien.

Nemnda mener Fjordkraft har anledning å etterfakturere i henhold til § 2-2.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 9. desember 2013

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Astrid M. Hilde, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?