Søk på nettsiden

Sak: 13-210 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning – Varanger Kraft Nett AS

Saken gjaldt strømbrudd - elektrisk garasjeport ble avbrutt i å åpne seg helt og lukket seg idet bilen var i portåpningen. Klager hevdet ustabil strømtilførsel var årsak til skaden og krevde erstatning med kr 30 456. Varanger Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar og hevdet de ikke med rimelighet kunne forutse at en slik hendelse ville inntreffe som følge av et kortvarig avbrudd i spenningen. Nemnda la til grunn at det hadde vært et kortvarig avbrudd i spenningen, men at erstatningsansvar ikke kunne pålegges nettselskapet idet klagers tap ikke kunne anses som påregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder strømbrudd - elektrisk garasjeport ble avbrutt i å åpne seg helt og lukket seg idet bilen var i portåpningen.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12, 13 og 13-4.

Historikk:
Juli og august 2013 - Flere korte strømbrudd

Krav: Klager krever erstatning ut i fra et prisoverslag på kr 30 456.


Partenes anførsler:

Klager viser til at hennes elektriske garasjeport ble avbrutt i å åpne seg helt på grunn av strømbrudd og den lukket seg idet bilen var i portåpningen. Klager viser til at hun har garasjeportåpner som hun må bruke for å få porten til å gå opp og for å få porten til å gå ned.

Klager viser til at da porten nesten var oppe, begynte hun som vanlig å kjøre inn fordi hun vet at når den går opp stopper den når den er kommet helt opp. Hun må trykke på fjernkontrollen for å få den ned. Den aktuelle dagen var porten nesten oppe da det blinket i strømmen og porten stoppet. Etter blinket kom strømmen tilbake og porten begynte å gå ned før bilen var kommet inn. Porten traff biltaket og gjorde skade.
 
Klager hevder ustabil strømtilførsel er årsak til skaden og krever erstatning.

Skaden på bilen har et prisoverslag på kr 30 456.


Varanger Kraft Nett AS avviser erstatningsansvar. VKN hevder de ikke med rimelighet kunne forutse at en slik hendelse ville inntreffe som følge at et kortvarig avbrudd i spenningen.

VKN viser i denne sammenheng til Standard Nettleieavtale § 13-4 hvor det heter at erstatningen for forsinket eller mangelfull ytelse skal svare til det økonomiske tapet nettkunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder strømbrudd - elektrisk garasjeport ble avbrutt i å åpne seg helt og lukket seg idet bilen var i portåpningen.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-4 om erstatningens omfang heter det at erstatningen for forsinket eller mangelfull ytelse skal svare til det økonomiske tapet kunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Nemnda legger til grunn at det har vært et kortvarig avbrudd i spenningen, men at erstatningsansvar ikke kan pålegges Varanger Kraft Nett AS idet klagers tap ikke anses som påregnelig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 9. desember 2013

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?