Søk på nettsiden

Sak: 13-213 Klage vedrørende etterfakturering – Helgelandskraft AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilfakturering. Nemnda la til grunn at saken hovedsakelig gjaldt næringsvirksomhet og avviste enstemmig saken fra behandling.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilfakturering.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 6-1 og 6-5

Historikk:
01.07.12 – Uprioritert tariff opphørte. Ved en feil ble anlegget fakturert med denne tariffen også etter denne dato.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager hevder han ikke var klar over at det hadde vært problemer med avregningen. Klager har fått opplyst at det ble benyttet feil nettariff hos nettselskapet.

Klager hevder god tro og avviser etterfakturering på kr 70 723,69.

Helgelandskraft AS viser til at anlegget ble fakturert med feil tariff etter 01.07.12. Det ble også etterfakturert for nettleie og forbruk i perioden 01.11.12 – 01.05.13 som ikke tidligere var krevd.

Helgelandskraft viser til Standard Nettleieavtale § 6-1 og hevder kunden har betalingsplikt for de tjenester som nettselskapet yter.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilfakturering.
I henhold til nemndsavtalen pkt 1.3 behandler nemnda saker for forbrukere som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager er næringskunde og at saken hovedsakelig gjelder næringsvirksomhet. Nemnda har ikke kompetanse til å behandle en slik sak.

Nemnda avviser saken fra behandling.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda avviser saken fra behandling.

Oslo, 9. desember 2013
 

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?