Søk på nettsiden

Sak: 12-133 B Gjenopptagelse Klage vedrørende innføring av fakturagebyr – Lærdal Energi AS

Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 12-133 behandlet 12.11.12 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholdt sitt vedtak av 12.11.12.

Det ble fattet slikt vedtak 12.11.12: Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Vedtak ble oversendt partene i brev datert 14.12.12.

Ved brev av 20.01.14 har klager bedt om gjenopptagelse.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenopptagelse.

Nemnda opprettholder sitt vedtak av 12.11.12 og kan ikke se at det foreligger omstendigheter som berettiger at saken gjenopptas.

Nemnda vil presisere at en løpende kraftleveringsavtale kan endres. Det er anledning til å innføre fakturagebyr, slik det er gjort i denne saken. Dersom kunden ikke ønsker en slik endring, kan han si opp avtalen og velge en annen leverandør.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda opprettholder sitt vedtak av 12.11.12.


Oslo, 3. februar 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?