Søk på nettsiden

Sak: 13-040 Klage vedrørende anleggsbidrag – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt utbedring vs. forsterkning av nettet. Klager avviste å betale for grunnleggende utbedring av netteiers nett. Klager mente strømnettet i området i utgangspunktet var svakt og måtte utbedres. Hafslund Nett AS viste til forskrift og krevde anleggsbidrag avkortet for forsterkningstiltak i lavspentnettet. De la til grunn at klagers tilknytning til nettet krevde forsterkning. Nemnda fant at regelverket ikke var fraveket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder utbedring vs. forsterkning av nettet.
 
Regelverk: Forskrift 302 § 17-5. Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Historikk:
05.07.13 – Pristilbud på anleggsbidrag eksklusiv grunnarbeider på kr 43 991.


Krav: Klager avviser å betale for grunnleggende utbedring av netteiers nett.


Partenes anførsler:

Klager mener strømnettet i området i utgangspunktet var svakt og måtte utbedres. Det var ikke tilpasset og dimensjonert for det fremtidige boligområdet. Klager viser til at de er først med å bygge hus i området, og at det skal bygges flere hus senere. Klager protesterer på å betale for grunnleggende utbedring av netteiers nett.  Klager er villig til å betale for graving og påkobling til huset.

Klager legger til grunn at når nettselskapet har plikt til å levere strøm, kan ikke kunden være den som må ta kostnaden for å gjøre strømleveranse mulig.

Hafslund Nett AS viser til forskrift 302 § 17-5 og har gitt klager et pristilbud på anleggsbidrag eksklusiv grunnarbeider på kr 43 991. De viser til at anleggsbidraget er avkortet med kr 32 355 for forsterkningstiltak i lavspentnettet. Dette besto i oppdimensjonering av deler av lavspentlinje fram til angitt tilknytningspunkt.

Hafslund legger til grunn at klagers tilknytning til nettet krevde forsterkning.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder utbedring vs. forsterkning av nettet.

Nettselskapet kan i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 5 fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det er grunnlag for å kreve anleggsbidrag. Nemnda legger vekt på at det i dette tilfellet er snakk om forsterkning etter klagers tilknytning til nettet.

Nemnda kan ikke se at regelverket er fraveket. Nemnda har ikke tatt stilling til prisen på anleggsbidraget. Nemnda vil imidlertid opplyse om at det er adgang til å klage til Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE, om klager har noe å utsette på beregningen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 3. februar 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?