Søk på nettsiden

Sak: 13-203 Klage vedrørende tilbakebetaling – spørsmål om foreldelsesfrist – Jæren Everk KF i Hå

Saken gjaldt uenighet om hvilken foreldelsesfrist som skulle legges til grunn. Klager krevde tilbakebetalt det som var fakturert for mye på grunn av feil tariff i perioden 2006 – 2013. Han mente han ikke kunne lastes for feilfaktureringen, da det ikke var noe som tilsa at fakturaene var feil. Jæren Everk KF i Hå viste til at de gjorde en feilregistrering i 2006. De hevdet de kun skulle tilbakebetale for tre år. Nemnda mente kunden måtte kunne stole på at regningene fra nettselskapet var riktige. Nemnda kunne i dette tilfellet ikke se at klager kunne lastes for ikke å ha oppdaget at nettselskapet benyttet uriktig tariff. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om hvilken foreldelsesfrist som skal legges til grunn.
 
Regelverk: Lov om foreldelse av fordringer §§ 2 og 10. Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk:
2006 – Sikringsskap installert
2013 – Feil tariff ble oppdaget

Krav: Klager krever tilbakebetalt det som er fakturert for mye for perioden 2006 – 2013.


Partenes anførsler:

Klager hevder feilen må ha oppstått i 2006. Klager mener de har betalt for mye i fastbeløp fra de flyttet inn i nåværende bolig i 2006. Klager krever tilbakebetalt det som er fakturert for mye for perioden 2006 – 2013.

Klager viser til at han har betalt økende fastbeløp fra kr 5 250 i 2006 til kr 7 500 i 2013. Da det ble oppdaget at han var fakturert med feil tariff, ble han gjort kjent med at fastbeløpet i 2013 skal være kr 2 100.

Klager mener han ikke kan lastes for feilfaktureringen, da det ikke var noe som tilsa at fakturaene var feil. De så at beløpet var høyere enn i tidligere bolig, men trodde det var slik det skulle være da de flyttet fra leilighet til enebolig.


Jæren Everk KF i Hå viser til at de gjorde en feilregistrering i 2006. Selskapet hevder de kun skal tilbakebetale for tre år, dvs. fra 01.09.10 – 01.09.13, totalt kr 14.518.

Selskapet har rettet tariffen fra 01.09.13.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om hvilken foreldelsesfrist som skal legges til grunn.

Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år, jf. foreldelsesloven § 2. Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntreffer foreldelse likevel tidligst ett år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, jf. foreldelsesloven § 10.

Nemnda er av den oppfatning at kunden i utgangspunktet må kunne stole på at regningene fra nettselskapet er riktige. Nemnda kan i dette tilfellet ikke se at klager kan lastes for ikke å ha oppdaget at nettselskapet benyttet uriktig tariff slik at klager har krav på tilleggsfrist i medhold av foreldelsesloven § 10.

Ut i fra dette anbefaler nemnda at klager gis tilbakebetaling for alle årene fra 2006 til 2013.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis tilbakebetaling for alle årene fra 2006 til 2013.


Oslo, 3. februar 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?