Søk på nettsiden

Sak: 13-221 Klage vedrørende etterfakturering som følge av feilavlesning av ny måler i hytte – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering som følge av feilavlesning av måler i hytte. Klager avviste etterfakturert krav for tre år og hevdet han jevnlig hadde lest av måleren fra 1997 slik han leste av tidligere måler. Klager hevdet god tro. Agder Energi Nett AS viste til at måleren fra 1997 ble lest av med ett siffer for lite. Selskapet avviste god tro hos klager da årsforbruket falt fra ca. 6 400 kWh på tidligere måler til ca. 600 kWh på måler fra 1997. Nemnda mente at klager burde oppdaget endringen i fakturert forbruk og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilavlesning av måler i hytte.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-4, 6-3 og 6-5.

Historikk:
1997 – Ny måler ble installert

Krav: Klager avviser etterfakturert krav for tre år.


Partenes anførsler:

Klager har jevnlig lest av måleren fra 1997 slik han leste av tidligere måler. Han påstår han ikke fikk beskjed om å lese av også det siste roterende sifferet.  Han forventet lavt forbruk på hytta og reagerte ikke på regningene og stolte på at de var riktige. Klager hevder god tro.

Klager legger vekt på at også Agder Energi Nett stipulerte med fire sifre og oppga forventet årsforbruk med fire sifre. Klager undrer seg over at nettselskapet i 16 år ikke oppdaget at noe var feil. Klager mener selskapet selv burde oppdaget feilen da den oppsto ved bytte av måler.


Agder Energi Nett AS viser til at måleren er lest av med ett siffer for lite fra 1997. Måler før 1997 hadde fem sifre og én desimal. Måler etter 1997 hadde seks sifre uten desimal.

AEN avviser aktsom god tro hos klager når årsforbruket falt fra ca. 6 400 kWh på tidligere måler til ca. 600 kWh på måler fra 1997. AEN mener kunden er nærmest til å registrere dette og henvende seg til selskapet.

AEN har avskrevet som foreldet forbruk før 01.10.10, dvs. ca. 70 000 kWh.

AEN har etterfakturert fra 01.10.10 med kr 20 750,17.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilavlesning av måler i hytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager fikk sitt forbruk redusert til 1/10 del etter målerbyttet i 1997. Selv om dette er en hytte, mener nemnda at klager burde oppdaget endringen i fakturert forbruk og dermed forstått at en feil forekom.

Nemnda mener at klager ikke kan påberope seg god tro i dette tilfellet og han må derfor betale for forbruket for tre år i henhold til lov om foreldelse av fordringer.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 3. februar 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?