Søk på nettsiden

Sak: 13-227 Klage vedrørende jordfeil – krav om dekning av utgift til elektriker – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt jordfeil hos en annen kunde i området. Klager krevde regning fra elektriker på kr 1 521 refundert og mente at dersom Skagerak Nett AS hadde gitt bedre service og litt hjelp, hadde regning til elektriker vært unngått. Skagerak Nett presiserte at det ikke var feil i deres nett da klager tok kontakt. Det var da naturlig å starte feilsøkingen i kundens eget anlegg. Senere viste det seg at det var jordfeil hos en annen kunde i området. Nemnda mente at rådet nettselskapet ga klager ikke medførte ansvar for nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder jordfeil hos annen kunde i området. Krav om dekning av utgift til elektriker.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk:
Klagers anlegg er fra 2006 og alle kurser har automatiske jordfeilbrytere.


Krav: Klager krever regning fra elektriker på kr 1 521 refundert.

Partenes anførsler:

Klager hevder Skagerak Nett ba ham ringe elektriker da han opplevde uregelmessigheter på anlegget. Klager mener at dersom Skagerak Nett hadde gitt bedre service og gitt ham litt hjelp, hadde regning til elektriker vært unngått. Klager viser til elektriker sa at det ikke var feil i klagers anlegg. Klager viser også til at nettselskapet senere fant at det var jordfeil hos en annen kunde i området.

Klager hadde ikke ringt elektriker hvis Skagerak Nett hadde tatt ansvar og sjekket for jordfeil innen rimelig tid.

Klager krever regning fra elektriker på kr 1 521 refundert.


Skagerak Nett AS presiserer at det ikke var registrert feil i deres nett da klager tok kontakt. Det var da naturlig å starte feilsøkingen i kundens eget anlegg. Senere viste det seg at det var jordfeil hos en annen kunde i området. Skagerak mener klagers anlegg bør tåle slike jordfeil. Skagerak rådet kunden til å gjøre endringer i sitt anlegg ved blant annet å justere jordfeilvarslere slik at anlegget ikke ville bli berørt av slike typer jordfeil hos andre på et senere tidspunkt.

Skagerak mener årsaken til skaden ligger utenfor deres kontroll og at det derfor ikke foreligger erstatningsansvar. Skagerak legger vekt på at det i dette tilfellet oppsto jordfeil hos en annen kunde og målingene viste at det ikke var feil i nettselskapets nett.

Skagerak avviser erstatningsansvar.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder jordfeil hos annen kunde i området. Krav om dekning av utgift til elektriker.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinkelse eller mangel ved ytelsen.  Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke var feil i nettselskapets nett eller i klagers installasjon, men feil hos en annen kunde området. Nemnda er av den oppfatning at det ikke foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet. Videre legger nemnda til grunn at nettselskapet ga klager råd om å kontakte elektriker. Nemnda er av den mening at det rådet nettselskapet ga klager ikke medfører ansvar for nettselskapet, da rådet må anses å være fornuftig ut i fra de opplysninger som nettselskapet hadde på det tidspunktet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 3. februar 2014


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?