Søk på nettsiden

Sak: 13-236 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav fra netteier og mente kraftleverandør hadde gitt uriktige eller villedende opplysninger når det gjaldt om klager måtte lese av måler og melde inn målerstander. Klager forsto det slik at hun ikke behøvde å lese av måler eller melde inn målerstand fordi dette gikk automatisk. TrønderEnergi Nett AS forsto det slik at klager fikk opplysning av kraftleverandør om at hun ikke behøvde å lese av måleren. Nettselskapet gjorde klager oppmerksom på at dette ikke medførte riktighet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-3.

Historikk:
24.09.12 – Kundeavlesning av måler
25.07.13 – Kundeavlesning av måler
02.09.13 – Målerbytte. Ingen feil med måler

Klager mener kraftleverandør har gitt uriktige opplysninger, men mener nettselskapet har ansvar for feil stipulering og etterfakturering.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav fra netteier.

Partenes anførsler:

Klager mener kraftleverandør har gitt uriktige eller villedende opplysninger når det gjelder om klager måtte lese av måler og melde inn målerstander. Klager forsto det slik at hun ikke behøvde å lese av måler eller melde inn målerstand fordi dette gikk automatisk.

Klager hevder at merforbruk oppsto som følge av stipulert forbruk og at nettselskapet har ansvaret for å kontrollere dette slik at det ikke skal bli et problem for kunden med en uventet høy regning.

Klager avviser etterfakturert krav fra netteier.

TrønderEnergi Nett AS forstår det slik at klager fikk opplysning av kraftleverandør om at hun ikke behøvde å lese av måleren. Nettselskapet gjorde klager oppmerksom på at dette ikke medførte riktighet.

TrønderEnergi Nett mener de har overholdt sin plikt til avlesning en gang per kalenderår og fastholder sitt krav.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-2 plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig.

I henhold til avtalens § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at måleren er funnet i orden. Nemnda legger videre til grunn at klager må betale for brukt strøm.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 3. februar 2014


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?