Søk på nettsiden

Sak: 13-250 Klage vedrørende fakturert forbruk på hytte – BKK Nett AS

Saken gjaldt tvist om hvem som skal dekke forbrukt strøm. Klager ville kun betale 10 % av kravet og anførte at kravet var 10 ganger høyere enn normalt. Klager påberopte seg god tro og hevdet han ikke visste at varmtvannsberederen, som ikke var brukt på flere år, trakk strøm. BKK Nett AS la til grunn at kunden selv var ansvarlig for sitt forbruk og måtte betale for det. Nemnda mente at klager ikke kunne påberope seg god tro i denne saken og la til grunn at klager måtte betale for brukt strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om hvem som skal dekke forbrukt strøm.

 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk:
Årsforbruket har variert mellom 6 000 og 10 000 kWh.
Klagers bror leste av strømmåleren og betalte for forbruket fra 2009 - 2013.


Krav: Klager krever at han kun skal betale 10 % av kravet.


Partenes anførsler:

Klager avviser faktura på kr 5 477,22 for perioden 29.06.13 – 02.11.13 med et forbruk på 6582 kWh. Klager avviser fakturaen ut i fra at den er ca. 10 ganger høyere enn normalt.

Klager visste ikke at varmtvannsbereder trakk strøm og påberoper seg god tro. Klager hevder de ikke har brukt varmtvannsberederen etter 2008/2009.

Klager krever at han kun skal betale 10 % av kravet.


BKK Nett AS legger til grunn at kunden selv er ansvarlig for sitt forbruk og må betale for det.

BKK viser til at årsforbruket har variert mellom 6 000 og 10 000 kWh.

BKK avviser klagers krav om kun å betale 10 % av kravet.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om hvem som skal dekke forbrukt strøm.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-2 plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger til grunn at klager har ansvar for egen installasjon. Nemnda legger videre til grunn at klager må betale for brukt strøm og mener klager ikke kan påberope seg god tro i denne saken. Nemnda anser forbruket for å være påregnelig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 3. februar 2014


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Ola Bergheim, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?