Søk på nettsiden

Sak: 13-031 Klage vedrørende anleggsbidrag – AS Eidefoss

Saken gjaldt anleggsbidrag for forsterkning til hytte. Klager protesterte på å dekke forstrekning av linjenettet som uten kostnad ga økt strømtilførsel til alle i nærområdet av hytta og som ga merinntekt for Eidefoss. Eidefoss viste til at nettet ikke hadde ledig kapasitet til å øke overlastvernet hos klager og at når det kom andre kunder på kretsen som ønsket større uttak, ville disse måtte betale deler av det Eidefoss hadde forskuttert. Nemnda la til grunn at det var grunnlag for kravet om anleggsbidrag og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder anleggsbidrag for forsterkning til hytte.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5. Forskrift 302 § 17-5.

Historikk:
2011 – Signert tilknytningsavtale med krav om anleggsbidrag kr 20 400.
Kravet er betalt og arbeidet er utført.
Eidefoss har forskuttert kr 33 785 av totalkostnaden.

Krav: Klager protesterer på å dekke forstrekning av linjenettet som uten kostnad gir økt strømtilførsel til alle i nærområdet av hytta og som gir merinntekt for Eidefoss.


Partenes anførsler:

Klager finner det urimelig at forbedringen av linjenettet, som hun har betalt, kommer alle hytteeierne og noen fastboende og området rundt til gode, fordi forsterkningen gjør det mulig å sette inn kraftigere sikringer og få økt strømtilførsel. Klager finner det svært urimelig at hun er pålagt å betale for forstrekning av linjenettet som resulterer i en merinntekt for Eidefoss.

Klager viser til at hun var nødt til å undertegne tilknytningsavtale med krav om anleggsbidrag for å få nok strøm til pumpe og trykktank.


AS Eidefoss viser til at nettet ikke hadde ledig kapasitet til å øke overlastvernet hos klager og en nabo i 2011. Arbeidet ble kalkulert til kr 40 800 for de to uttakene tilsammen. Det ble signert avtale med klager om anleggsbidrag på kr 20 400 og arbeidet ble utført i 2012. Eidefoss viser til at totalkostnaden ble på kr 74 585 og når det kommer andre kunder på kretsen som ønsker større uttak, vil disse måtte betale deler av det Eidefoss har forskuttert.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder anleggsbidrag for forsterkning til hytte.

Nettselskapet kan i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 5 fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det er grunnlag for kravet om anleggsbidrag. Nemnda legger vekt på at det i dette tilfellet er snakk om forsterkning etter klagers krav om økt kapasitet. Nemnda kan ikke se at det er dokumentert eller sannsynliggjort omstendigheter som tilsier at regelverket ikke er fulgt korrekt.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 17. mars 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?