Søk på nettsiden

Sak: 13-251 Klage vedrørende faktura for anleggsutbedring – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt tvist om fakturert tidsbruk ved skjøting av kabel. Klager fant tidsbruken på arbeidet vesentlig høyere enn nødvendig. Klager viste til at kabelen lå åpen og tilgjengelig og hevdet det ikke var nødvendig med befaring. Troms Kraft Nett AS viste til at klager henvendte seg per telefon om at kabelen måtte legges om og skjøtes. De viste til entreprenørens forklaring om at arbeidet ikke kunne vært gjort raskere. Nemnda kunne ikke se at det var noe galt med beløpenes størrelse og anså totaliteten for rimelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om fakturert tidsbruk ved skjøting av kabel.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5. Forskrift 302 § 17-5.


Krav: Klager avviser fakturert tidsbruk ved skjøting av kabel.


Partenes anførsler:

Klager finner tidsbruken på arbeidet vesentlig høyere enn nødvendig og avviser at det var et hasteoppdrag. Klager viser til at kabelen lå åpen og tilgjengelig og klager hevder det ikke var nødvendig med befaring.

Klager viser til at han på forhånd måtte godkjenne at alle utgifter skulle dekkes av ham, men at det ikke ble oppgitt pris eller prisoverslag.

Som kunde mener han at man må forvente at selskapet kan utføre denne type oppdrag effektivt og profesjonelt med lavest mulig kostnad for kunden, noe han mener ikke har skjedd i denne sammenhengen.


Troms Kraft Nett AS viser til at klager henvendte seg per telefon om at kabelen måtte legges om og skjøtes og at det hastet med å få jobben utført.

Troms Kraft legger til grunn at klager aksepterte via e-post kostnadene på medgått tid og materiell. Totalkostnaden kom på kr 8 686,48 eks. mva. De vektlegger entreprenørens mening om at arbeidet ikke kunne vært gjort raskere.

Troms Kraft opprettholder sitt krav.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om fakturert tidsbruk ved skjøting av kabel.

Nettselskapet kan i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 5 fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Nemnda kan ikke se at det er sannsynliggjort at medgått tidsbruk eller måten arbeidet er utført på avviker fra det som er gjengs i bransjen eller kan anses urimelig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 17. mars 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?