Søk på nettsiden

Sak: 13-266 Klage vedrørende avtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt forskjell mellom strømpris lagt ut på Konkurransetilsynets liste og faktisk fakturert strømpris. Klager avviste fakturert kWh-pris, og viste til at han tegnet avtale basert på prisen som sto på Konkurransetilsynets oversikt, 32 øre/kWh, mens fakturaen var på 65,781 øre/kWh. Telinet viste til at klager ble fakturert a konto pris og avregnet mot den reelle prisen for perioden. Nemnda anbefalte at klager ble fakturert a konto i henhold til retningslinjer. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder forskjell mellom strømpris lagt ut på Konkurransetilsynets liste og faktisk fakturert strømpris.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 3-1 og 3-3.

Historikk:
Avtale ble inngått i september 2013.


Krav: Klager avviser fakturert kWh-pris.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han tegnet avtalen Telinet Online via Internett basert på prisen som sto på Konkurransetilsynets oversikt, 32 øre/kWh.

Klager viser til at i Telinets faktura står prisen med 131,25 øre/kWh. Selv om kWh-pris i fakturaen er feil, viser regnestykket at de krever 65,781 øre/kWh. Klager avviser denne prisen.

Klager hevder Telinet ikke fakturerer i henhold til avtale.


Telinet Energi AS hevder det var en feil kWh-pris i fakturaoppsettet på fakturaen.

Telinet viser til at klager faktureres a konto pris og avregnes mot den reelle prisen for perioden.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder forskjell mellom strømpris lagt ut på Konkurransetilsynets liste og faktisk fakturert strømpris som grunnlag for a konto betaling.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 3-3 må kraftleverandøren opplyse om de krever etterskuddsvis betaling, a konto eller forskuddsvis fakturering. A konto fakturering vil si fakturering basert på estimert forbruk med forfall tidligst midt i perioden. Telinet Energi har opplyst at klager faktureres a konto.

Nemnda legger til grunn at når det gjelder stipulering av forventet forbruk, så må dette baseres på et reelt historisk forbruk så langt dette lar seg gjøre. Når det gjelder kWh pris, må det tilsvarende legges til grunn en sannsynlig forventet pris i den aktuelle perioden.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Telinet Energi har fakturert a konto for et høyere antall kWh enn det som er naturlig sett ut fra historisk forbruk. Nemnda finner også godtgjort at Telinet Energi har krevet en høyere kWh pris enn det som med rimelighet kunne anses som en sannsynlig forventet pris i den aktuelle perioden.

Nemnda anbefaler at klager a konto faktureres slik nemnda har gitt retningslinjer for i saken her.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager faktureres a konto i henhold til retningslinjer.


Oslo, 28. april 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?