Søk på nettsiden

Sak: 13-241 Klage vedrørende fakturering – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt fakturering av sluttoppgjør både fra kraftleverandør og netteier. Klager avviste sluttoppgjør fra netteier og mente han ikke skulle betale sluttoppgjør både til netteier og kraftleverandør. Eidsiva Nett AS ba om at klagen burde bli avvist da klager var kjent med at det skal være separat kraftleverandør i tillegg til nettselskapet på et målepunkt. Nemnda la til grunn at et målepunkt skulle avregnes både for nettleie og kraftforbruk og at klager var krevet i samsvar med regelverket. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 2 og 6-3.

Historikk:
31.10-09 – Klager ble kunde på anlegg med målernummer M15559
10.08.13 – Kundeavslutning på anlegget

26.01.12 – Klager tegnet avtale med en kraftleverandør. Frem til da var han på leveringsplikt

Måleravlesninger:
02.05.12 – 126272 kWh
10.08.13 – 142598 kWh
I mellomliggende periode ble forbruket stipulert


Krav: Klager avviser sluttoppgjør fra netteier.

Partenes anførsler:

Klager mener han ikke skal betale sluttoppgjør både til netteier og kraftleverandør. Klager viser til at begge fakturaene viser det samme antall kWh.

Eidsiva Nett AS ber om at klagen avvises da klager var kjent med at det skal være separat kraftleverandør i tillegg til nettselskapet på et målepunkt. Klager har fått tilsendt informasjon hva angår krav til å inngå kraftavtale med kraftleverandør. Videre har kraftleverandør fått tilgang til samme avlesinger og/eller maskinelt beregnede målerstander når avlesninger ikke er innkommet til netteier.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturering av sluttoppgjør både fra kraftleverandør og netteier.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de måleverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet. I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 benytter kraftleverandør måledata fra nettselskapet.

Nemnda legger til grunn at et målepunkt skal avregnes både for nettleie og kraftforbruk. I denne saken har klager fått krav på et antall kWh fra nettselskapet for nettleie og det samme antall kWh fra kraftleverandøren for forbruket for det samme tidsrommet. Dette er i samsvar med regelverket.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 28. april 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?