Søk på nettsiden

Sak: 14-015 Klage vedrørende betaling av fakturaer – Fortum Markets AS

Saken gjaldt betaling av fakturaer. Klager avviste krav og hevdet han ikke hadde mottatt fakturaer per post eller varsel om manglende innbetaling av strømregninger. Klager hevdet også å ha betalt sluttavregningene. Fortum Markets AS viste til at seks fakturaer sto ubetalt og at alle fakturaene var sendt til riktig adresse i forhold til Folkeregisteret. Nemnda mente utestående kunne kreves og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder betaling av fakturaer.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 3-4.

Historikk:
Klager har tre målere.
Målernummer:        1045144   3071139    22801
04.10.13 – forfallsdato for tre ubetalte fakturaer pålydende   kr 207,27  kr 422,35  kr 275,18
17.10.13 – fakturaene ble sendt inkassoselskap med nytt forfall 04.11.13   
08.11.13 – sendt varsel om opphør av leveranse med bet.frist 22.11.13

Målernummer:        1045144   3071139    22801
28.11.13 – forfallsdato for ytterligere tre ubetalte fakturaer pålydende kr 342,93  kr 763,55  kr 475,97
11.12.13 – fakturaene ble sendt inkassoselskap med nytt forfall 27.12.13   
02.01.14 – det ble sendt betalingsoppfordring/inkasso med forfall 16.01.14

20.11.13 – Kundeforholdet opphørte.


Krav: Klager avviser krav.

Partenes anførsler:

Klager hevder han ikke har mottatt fakturaer per post. Klager hevder han ikke har mottatt varsel om manglende innbetaling av strømregninger. Klager påstår han må motta varsel før regninger sendes til inkasso.

Klager hevder å ha betalt sluttavregningene.

Klager undrer seg over at krav er sendt til inkasso og pålagt gebyr til tross for at han har bestridt kravene.

Klager undrer seg over å ha mottatt seks regninger etter avslutning av kraftleveringsavtale.

Klager sa opp sitt kundeforhold med Fortum Markets AS.


Fortum Markets AS viser til at seks fakturaer står ubetalt. Alle fakturaene er sendt til riktig adresse i forhold til Folkeregisteret. De har ikke mottatt fakturaer i retur. Inkassoselskapet har uttalt at inkassovarsel ikke er kommet i retur og varsel er da ansett som mottatt.

Fortum har stoppet renter/gebyrer i sakene hos inkassoselskapet fra 25.02.14 fram til avklaring i Elklagenemnda.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder betaling av fakturaer.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det er sendt fakturaer til riktig adresse. Når fakturaene ikke er kommet i retur, anses de for å ha kommet frem til klager. Nemnda legger videre til grunn at det uttrykkelig er presisert i sluttfakturaene at tidligere tilsendt faktura må betales og mener utestående beløp kan kreves.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 28. april 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?