Søk på nettsiden

Sak: 14-018 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av skade etter uvær – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om erstatningsansvar for skade etter uvær. Klager krevde utgifter til elektriker dekket da et tre blåste over lavspentlinja utenfor hans tomt slik at inntaksledningen ble strukket og røsket ut av husveggen og inntaksboksen ble ødelagt. Hafslund Nett AS utbedret skader på lavspentnettet fram til klager. De hevdet at trefall over lavspentlinjer forårsaket av kraftig vind var utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at klager hadde et berettiget krav og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om erstatningsansvar for skade etter uvær.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12-5 og 13-1. Forskrift om leveringskvalitet.

Historikk:
22.12.13 – Strømbrudd. Klagers inntaksboks ble skadet og måtte byttes


Krav: Klager krever utgifter til elektriker dekket.

Partenes anførsler:

Klager viser til at i forbindelse med uvær ble et tre blåst over lavspentlinja utenfor hans tomt. Siste stolpe før hans inntak ble sideveis forskjøvet som igjen forårsaket at inntaksledningen ble strukket slik at den ble røsket ut av husveggen og inntaksboksen ble ødelagt.  Det var påkrevet å få tilbake strømmen raskt og Hafslunds montører var behjelpelig med å skaffe til veie elektriker.

Klager mener at selv om nettselskapet fraskriver seg ansvar i henhold til Standard Nettleieavtale, mener han at de har et ansvar i henhold til forskrift om leveringskvalitet. Klager mener nettselskapet bør sikre sine linjer slik at det ikke medfører skade på nettkundene.

Klager viser til at i området hvor trefallet skjedde er det mye høye trær med lange grener som stikker over linja. Klager mener siste stolpe før inntak til hus bør være forankret slik at den tar opp krefter og ikke bøyer av slik at det er fare for følgefeil for forbruker med fare for brann ved kortslutning. Klager viser til at det var tydelige spor etter lysbue i inntaksboksen.

Klager mener selskapet er erstatningsansvarlig og krever sine utgifter til elektriker dekket.


Hafslund Nett AS viser til at trefall over lavspentlinje frem til klager var årsak til strømbruddet. Trefallet førte også til at feste for stikkledning ble dratt ut og at inntaksboksen med gjennomføringstrakt ble skadet. Hafslund fjernet treet over linjen, festet ny krok for luftinntak, strakk opp lavspentlinje og utbedret skader på lavspentnettet fram til klager.

Hafslund avviser erstatningsansvar og hevder trefall over lavspentlinjer forårsaket av kraftig vind er utenfor deres kontroll. Hafslund avhjalp umiddelbart etter at melding om strømbrudd ble mottatt.

Hafslund avviser å dekke klagers utgifter til elektriker for bytte av inntaksboksen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om erstatningsansvar for skade etter uvær.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at trefallet og den følgeskade som oppsto var utenfor energiselskapets kontroll. Nemnda legger til at det ikke er sannsynliggjort at det har vært mangelfullt vedlikehold av linjen fra nettselskapets side.  Klager gis på denne bakgrunn ikke medhold i erstatningskravet.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 28. april 2014

Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?