Søk på nettsiden

Sak: 14-024 Klage vedrørende jordfeil – dekning av utgifter til feilsøking – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt dekning av del av elektrikerregning for feilsøking i eget anlegg. Klager krevde del av elektrikerregning dekket med kr 1 745 etter at elektrikeren oppdaget en jordfeil som han mente nettselskapet var ansvarlig for. Skagerak Nett AS avviste erstatningsansvar og mente jordfeil mest sannsynlig skyldtes jordfeil hos en annen kunde. Nemnda la til grunn at det ikke forelå en mangel ved ytelsen fra nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder dekning av del av elektrikerregning for feilsøking i eget anlegg.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk:
06.03.11 – Klagers elektriker oppdaget jordfeil i anlegget

Krav: Klager krever del av elektrikerregning dekket med kr 1 745.

Partenes anførsler:

Klager viser til at i forbindelse med montering av en kontakt i boligen 06.03.11, oppdaget elektrikeren en jordfeil på anlegget. Klager hevder elektrikeren mente nettselskapet var ansvarlig. Klager hevder elektrikeren feilsøkte og rapporterte til Skagerak Nett om funn av jordfeil.

Klager krever del av elektrikerregningen dekket med 1½ time av elektrikerens arbeid og
1 time tapt arbeidsfortjeneste for seg selv, totalt kr 1 745. Klager har senere fått opplyst at elektrikerens feilsøkingsarbeid tok 10 – 15 minutter.


Skagerak Nett AS viser til at de ikke hadde registrert jordfeil 06.03.11 og mener jordfeil mest sannsynlig skyldtes jordfeil hos en annen kunde. Skagerak Nett hevder de ikke kan lastes for dette og avviser å dekke klagers utlegg.

Skagerak Nett kan ikke se at elektrikeren varslet dem hverken skriftlig eller per telefon om jordfeilen han målte 06.03.11.

Skagerak Nett utførte senere jordfeilmålinger på bakgrunn av klagers henvendelse og det ble ikke funnet jordfeil i nettselskapets anlegg, men det ble funnet jordfeil hos en annen kunde som fikk tilsendt jordfeilrapport.

Skagerak Nett hevder skaden lå utenfor deres kontroll og avviser å dekke utgiftene til feilsøking i kundens anlegg.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder dekning av del av elektrikerregning for feilsøking i eget anlegg.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke var feil i nettselskapets nett eller i klagers installasjon, men feil hos en annen kunde i området. Nemnda er av den oppfatning at det ikke foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 26. mai 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?