Søk på nettsiden

Sak: 14-073 Klage vedrørende dekning av utgift til feilretting – Vesterålskraft Nett AS

Saken gjaldt ansvar for feilretting i eget anlegg etter dialog med nettselskapets vakttelefon. Klager mente han var gitt feilaktig informasjon fra vakttelefonen da han ringte etter at huset var strømløst og han hadde sjekket sikringene uten å finne feil. Klager mente regningen fra nettselskapet på kr 1 719 for utrykking burde deles likt mellom de to partene. Vesterålskraft Nett AS viste til at klager ble gjort oppmerksom på at deres ansvar stoppet ved yttervegg for boligen og at klager hadde ansvar for egen installasjon samt at utrykking fra nettselskapet medførte fakturering dersom feilen fantes på kundens anlegg. Vesterålskraft Nett AS avviste kravet. Nemnda la til grunn at nettkunden svarer for feil og mangler i eget anlegg og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for feilretting i eget anlegg etter dialog med nettselskapets vakttelefon.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3, jf. § 5-5 og 13-1. Standard Tilknytningsvilkår 4-1.

Historikk:
27.12.13 – Strømbrudd

Krav: Klager ber om at regningen deles likt mellom partene.

Partenes anførsler:

Klager mener han er gitt feilaktig informasjon fra vakttelefonen. Huset var strømløst og han sjekket sikringene uten å finne feil. Han trodde det var strømbrudd og ringte vakttelefonen. Klager ble bedt om å sjekke sikringene flere ganger. Han så at måleren var uten strøm og i samråd med vakthavende sjekket han også sikringene på strøminntaket. Montør kom og fant at en sikring i sikringsskapet var gått.

Klager mener vakthavende burde sagt at det kunne være en sikring i skapet som kunne ha gått selv om måleren var strømløs.

Klager ble gjort kjent med at det ved feil på hans anlegg, ville det være hans ansvar og kostnad. Klager mener han ikke er gitt rett informasjon fra vakthavende som på spørsmål om en sikring i inntaket kunne ha gått, fikk positivt svar på det og klager fokuserte derfor på disse sikringene og utelukket sikringsskapet.

Klager er innforstått med å måtte betale, men under omstendighetene mener klager at regningen fra nettselskapet på kr 1 719 for utrykking bør deles likt mellom de to partene.


Vesterålskraft Nett AS viser til at klager ble gjort oppmerksom på at deres ansvar stopper ved yttervegg for boligen og at klager har ansvar for egen installasjon. De hevder klager også ble gjort oppmerksom på at en sikring kunne være defekt selv om den tilsynelatende kunne se normal ut. Montør fant at en sikring inne i installasjonen var røket.

Vesterålskraft Nett AS viser til at det er fast prosedyre å be kunden sjekke sitt eget anlegg for feil før det sendes ut montører for feilretting. Det ble gjort i dette tilfellet, og kunden ble gjort oppmerksom på at utrykking fra nettselskapet medførte fakturering dersom feilen fantes på kundens anlegg.

Vesterålskraft Nett AS legger til grunn at kunden selv har ansvar for egen installasjon og avviser kravet.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for feilretting i eget anlegg etter dialog med nettselskapets vakttelefon.

I henhold til prinsippet nedfelt Standard Nettleieavtale § 5-5 svarer nettkunden for feil og mangler i eget anlegg.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det i dette tilfellet ikke var en mangel som selskapet svarer for i henhold til Standard Nettleieavtalen § 13-1, men en feil i kundens egen installasjon.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 26. mai 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?