Søk på nettsiden

Sak: 14-013 Klage vedrørende fjerning av tilknytningspunkt og anleggsbidrag – AS Eidefoss

Saken gjaldt fjerning av tilknytningspunkt og anleggsbidrag ved gjenåpning av abonnement - ny tilknytning på husmannsplass. Klager krevde refusjon etter at stolpen ble fjernet av nettselskapet. Han hevdet at det forelå en avtale fra 1990 tallet om at strømstolpe på husmannsplassen skulle bli stående selv om strømmen ble koblet fra hovedhuset. Eidefoss fakturerte anleggsbidrag minus kostnad tilsvarende å montere luftstrekk, dvs. kostnad med reising av stolpe og strekking tilsvarende det demonterte anlegget. Nemnda fant at det forelå en rimelig løsning og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fjerning av tilknytningspunkt og anleggsbidrag ved gjenåpning av abonnement - ny tilknytning på husmannsplass.
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-10 og 5.

Historikk:
1990 tallet – Strømmen ble koblet fra hovedhuset
2007 – Stolpen ble fjernet
2008 – Klager betalte regning for provisorisk luftstrekk kr 1 383,75
2013 – Klager tegnet tilknytningsavtale med anleggsbidrag kr 9 100
2013 – Klager betalte faktura på anleggsbidrag pluss graving og kortslutningsvern
kr 16 762,50


Krav: Klager krever refusjon med kr 1 383,75 og kr 9 100, til sammen kr 10 483,75.

Partenes anførsler:


Klager hevder at det forelå en avtale fra 1990 tallet om at strømstolpe på husmannsplassen skulle bli stående selv om strømmen ble koblet fra hovedhuset. Klager hevder stolpen ble fjernet av nettselskapet uten at han ble varslet. Klager mener det er urimelig at han skal bære kostnadene han er påført ved at Eidefoss har fjernet stolpen. Han ble oppmerksom på dette i 2008 da han trengte byggestrøm.

Klager har fått tilbud på ny tilknytning. I tilbudet er huset å betrakte som nytt anlegg og anlegget betraktes som hytte. Dette fører til at tilknytningen blir langt dyrere enn han hadde regnet med. Klager finner det urimelig at en gammel abonnent skal behandles som om anlegget var nytt.

Klager avviser påstand om at han er uenig i at det skal koste å få strøm til feriestedet. Klager finner det rimelig at han dekker graving og overspenningsvern, men at det er rimelig at han får refundert utlegg til provisorisk luftstrekk kr 1 383,75 og anleggsbidrag kr 9 100, på til sammen kr 10 483,75.


AS Eidefoss viser til at klager er uenig i at det skal koste å få strøm på feriestedet, da det var et luftstrekk inn på huset tidligere.

Klager ble i 2010 tilbudt strekking av linja slik den var opprinnelig uten kostnad for klager. Klager valgte ikke dette, men jordkabel i stedet. Selv om strekket ikke hadde blitt demontert i 2007, hadde klager fått en tilsvarende kostnad når han senere skulle ha nytt inntak som jordkabel. Jordkabel er en mer kostbar løsning.

Klager er fakturert anleggsbidrag minus kostnad tilsvarende å montere luftstrekk, dvs. kostnad med reising av stolpe og strekking tilsvarende det demonterte anlegget.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fjerning av tilknytningspunkt og anleggsbidrag ved gjenåpning av abonnement - ny tilknytning på husmannsplass.

Etter en samlet vurdering finner nemnda at klager er kommet rimelig ut slik saken er behandlet av nettselskapet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. juni 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?