Søk på nettsiden

Sak: 14-054 Klage vedrørende fakturert forbruk på hytte – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt stipulering av forbruk på sommerhytte. Klager avviste stipulert forbruk og avventet en ny, vesentlig lavere regning. Klager kunne ikke foreta måleravlesning hver måned på hytta og fant det stipulerte forbruket svært høyt. Skagerak Nett AS hadde stipulert og fakturert etter forbruksprofil. Nemnda kunne ikke se at avregning var foretatt på uriktig måte og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder stipulering av forbruk på sommerhytte.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-2.


Krav: Klager avviser stipulert forbruk og avventer en ny, vesentlig lavere regning.

Partenes anførsler:

Klager kan ikke foreta måleravlesning hver måned på hytta og finner det stipulerte forbruket med 3968 kWh i januar 2014 svært høyt. Klager mener det stipulerte forbruket burde stå i noenlunde forhold til det historiske forbruket. Klager viser til at vinteren ikke var spesielt kald.

Klager legger vekt på at hans hytte er en sommerhytte hvor det gjennom vinteren stort sett står på lite strøm med lav varme.

Klager mener det burde skilles mellom husholdnings- og hyttekunder.

Klager mener han ikke er møtt med forståelse.

Klager forventer en ny, vesentlig lavere regning.


Skagerak Nett AS har stipulert og fakturert etter forbruksprofil. Skagerak Nett viser til at klager faktureres månedlig og at det stipulerte forbruket i januar 2014 er lavere enn stipulert fakturert forbruk i tilsvarende periode året før.

Klager ble tilbudt en korrigert avregning for perioden basert på eget antatt forbruk.

Skagerak Nett stiller spørsmål ved om denne henvendelsen om prinsippet med hvordan de løser problemet med manglende avlesninger, er en sak for nemnda.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder stipulering av forbruk på sommerhytte.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens § 5-2.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, kan ikke nemnda se at avregning er foretatt på uriktig måte.
 
Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. juni 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?