Søk på nettsiden

Sak: 14-075 Klage vedrørende feil i nettet – krav om dekning av utgifter til feilsøking – Hålogaland Kraft AS

Saken gjaldt feil i nettet – krav om dekning av utgifter til elektroentreprenør for feilsøking i eget anlegg. Klager krevde elektrikerregning på kr 1 853 dekket etter at han hadde tilkalt elektriker pga feil med strømmen. Elektriker fant at feilen ikke var i klagers installasjon. Hålogaland Kraft AS viste til at jordfeilen i kretsen var hos en annen kunde og hevdet årsaken til klagers tap lå utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke forelå en mangel ved ytelsen fra nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder feil i nettet – krav om dekning av utgifter til elektroentreprenør for feilsøking i eget anlegg.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3 og 13-1.

Historikk:
10.11.13 – Feil oppsto
15.11.13 – Elektriker sjekket klagers anlegg
16.11.13 – Feilen ble meldt til nettselskapet og problemene ble senere løst.


Krav: Klager krever elektrikerregning på kr 1 853 dekket.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han ved berøring av kraner på badet fikk en følelse av elektrisk støt og elektrisk utstyr som vaskemaskin, komfyr og PC fikk durelyder. Klager tilkalte elektriker som foretok målinger og fant at feilen var i netteiers nett. Klager fikk regning på kr 1 853.

Klager mener Hålogaland Kraft AS må dekke hans utgifter til elektriker siden feilen oppsto i netteiers nett.

Hålogaland Kraft AS viser til at jordfeilen i kretsen var hos en annen kunde som ble kontaktet 26.11.13 og gitt frist for utbedring. Selskapet hevder årsaken til klagers tap lå utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder feil i nettet – krav om dekning av utgifter til elektroentreprenør for feilsøking i eget anlegg.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke var feil i nettselskapets nett eller i klagers installasjon, men feil hos en annen kunde i området. Nemnda er av den oppfatning at det ikke foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. juni 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?