Søk på nettsiden

Sak: 14-096 Klage vedrørende gebyr på utsendelse av papirfaktura – Troms Kraft AS

Saken gjaldt gebyr på utsendelse av papirfaktura. Klager protesterte på å bli pålagt å betale miljøgebyr for papirfaktura og viste til at selskapet hadde sluttet å sende ut faktura per post og nå påla forbruker et gebyr på kr 47 for papirfaktura. Klager hevder han ikke var varslet om gebyret. Troms Kraft AS viste til at miljøgebyr på papirfaktura ble innført fra 01.02.14 og mente kunden var godt informert om gebyret. Nemnda la til grunn at det var anledning til å endre vilkårene med virkning fremover, med mindre dette var i strid med leveringsvilkårene eller partenes avtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder gebyr på utsendelse av papirfaktura.

Klager er nettkunde hos Troms Kraft Nett AS og kraftkunde hos Ishavskraft AS. Selskapene samfakturerer.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-4. Standard Kraftleveringsavtale § 3-2.

Historikk:
01.02.14 – Troms Kraft AS innførte miljøgebyr på papirfaktura
01.07.13 – 11.03.14 - Klagers var ikke kunde hos Troms Kraft AS i denne perioden
11.03.14 – Klager ble kunde hos Troms Kraft AS


Krav: Klager protesterer på å bli pålagt å betale miljøgebyr for papirfaktura.

Partenes anførsler:

Klager viser til at selskapet har sluttet å sende ut faktura per post og nå pålegger forbruker et gebyr på kr 47 for papirfaktura. Klager hevder han ikke er varslet om gebyret. Klager undrer seg over at det kalles miljøgebyr.

Klager mener gebyret rammer de personer som ikke har data.

Klager mener selskapet skriver tendensiøst om at han ved bestilling ikke foretrekker papirfaktura, men e-postfaktura. Klager hevder dette ikke er riktig.


Troms Kraft AS viser til at miljøgebyr på papirfaktura ble innført fra 01.02.14. De tilbyr fakturautsendelse som e-faktura, e-postfaktura, avtalegiro og SMS-faktura hvor miljøgebyr ikke tilkommer. Ut i fra at de har mange alternative løsninger til papirfaktura, har de valgt å kalle gebyret miljøgebyr.
 
Troms Kraft AS viser til at i forkant av innføringen ble kundene informert via brev. Klager var ikke kunde på dette tidspunktet og ble følgelig ikke informert. Kunder er også informert med tekst på faktura samt via hjemmesiden og også ved bestilling. Troms Kraft mener kunden er godt informert om gebyret ved bestilling.

Troms Kraft AS viser til at det var orientert om gebyret på bestillingsskjemaet og hevder at klager oppga ved bestilling at han ønsket faktura sendt per epost.

Klager er ikke fakturert for miljøgebyret fordi han har valgt e-postfaktura.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gebyr på utsendelse av papirfaktura.

Slik nemnda ser det, er det anledning til å innføre fakturagebyr når dette er varslet i rimelig tid og ikke er i strid med leveringsvilkårene eller partenes avtale. Nemnda legger vekt på at det er mulig å unngå gebyret ved å velge alternative betalingsløsninger, og at gebyr for papirfaktura er blitt vanlig i de fleste løpende avtaleforhold.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. juni 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?