Søk på nettsiden

Sak: 14-101 Klage vedrørende tvist om åpning av stengt anlegg – Fortum Distribution AS

Uttalelse

Saken gjaldt kobling mellom energiselskap og inkassoselskap. Klager mente det prinsipielt var uheldig med tett samarbeid mellom energiselskap og inkassoselskap og hevdet purregebyr/salærer var fra et tidligere anlegg på et hus han hadde solgt. Han erkjente at stengingen var rettmessig og at det var hans feil at han var for sen med betaling. Fortum Distribution AS stengte klagers anlegg med grunnlag i et ubetalt krav i faktura pålydende kr 588,38. Nemnda fant ikke å kunne fatte et vedtak i denne saken da det ikke forelå noe krav om erstatning. Nemnda fant ikke grunnlag for å kritisere forholdet mellom nettselskapet og inkassoselskapet. Nemnda uttalte at et nettselskap i utgangspunktet ikke kan stenge et eksisterende anlegg med grunnlag i gjeld på et annet anlegg. Uttalelsen var enstemmig.

Saken gjelder kobling mellom energiselskap og inkassoselskap.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 6-3, 7-1 og 7-3. Inkassoloven.

Historikk:
11.06.13 – Klager ble kunde på målernummer 6018689 på nåværende anleggsadresse
02.04.14 – Stengt. Grunnlag ubetalt krav i faktura av 09.07.13 med forfall 30.07.13 på målernummer 6018689 pålydende kr 588,38.

Inkassosak 152384813 og inkassosak 188360713 gjelder klagers nåværende anleggsadresse.
Den første – kr 588,38, som var grunnlag for stenging, er senere betalt.
Den andre er per 04.04.14 ikke betalt.

Inkassosak 152528913 og inkassosak 114499013 gjelder klagers tidligere anleggsadresse.

Krav: Klager mener det prinsipielt er uheldig med tett samarbeid mellom energiselskap og inkassoselskap.

Partenes anførsler:

Klager finner det uheldig med tett samarbeid og nær kobling mellom energiselskap og inkassoselskap som gjør at de kan utnytte stenging til å få inn gamle, tidligere arkiverte internsalærer.

Klager hevder purregebyr/salærer er fra et tidligere anlegg på et hus han solgte i juli/august 2013.

Klager er enig i at stenging var rettmessig og hevder det var hans egen feil og hans eget ansvar at han var for sen med betaling.

Fortum Distribution AS stengte klagers anlegg den 02.04.14 med grunnlag i ubetalt krav i faktura av 09.07.13 med forfall 30.07.13 på målernummer 6018689 pålydende kr 588,38. Selskapet har dokumentert stengeprosedyre.
 
Beløpet kr 588,38 er registrert innbetalt 07.04.14.

Fortum har kontakt med inkassoselskapet som har i oppgave å innfordre ubetalte krav. Innbetalte krav blir overført Fortum. Alle påløpte omkostninger er i henhold til inkassoloven.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder kobling mellom energiselskap og inkassoselskap.

Nemnda finner at det ikke er fremsatt noe krav etter økonomisk tap som nemnda kan ta stilling til.

Nemnda finner heller ikke, slik saken er opplyst, grunnlag for å kritisere forholdet mellom nettselskapet og inkassoselskapet.

Nemnda vil likevel bemerke at stengegrunnlaget i dette tilfelle er så lavt at det ikke kan betraktes som vesentlig betalingsmislighold.

Nemnda er videre av den mening at et nettselskap i utgangspunktet ikke kan stenge et eksisterende anlegg med grunnlag i gjeld på et annet anlegg.


Uttalelsen er enstemmig.

 

Oslo, 25. august 2014


Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?