Søk på nettsiden

Sak: 13-243 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

Saken gjaldt fakturert forbruk. Klager krevde at forskuddsfakturering skulle være i overenstemmelse med forbruket. Klager tegnet en ett års fastprisavtale fra september 2013 på kr 0,35 kWh. Klager fant fakturert forbruk høyere enn forventet og kunne ikke se hvordan selskapet var kommet frem til beløpet. Telinet Energi AS viste til at de fakturerte forskuddsvis a konto for normalt to måneder av gangen med avregning hvert år i mars måned. Nemnda anbefalte at klager ble fakturert a konto i samsvar med nemndas anvisninger. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder fakturert forbruk.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 og Telinets avtalevilkår, vedlagt.


Krav: Klager krever at forskuddsfakturering er i overenstemmelse med forbruket.

Partenes anførsler:

Klager tegnet en ett års fastprisavtale fra september 2013 på kr 0,35/kWh. Klager finner fakturert forbruk høyere enn forventet og kan ikke se hvordan selskapet er kommet frem til beløpet. Klager kan ikke se at faktureringen gir informasjon om forbruket eller avtalt pris per kWh.

Klager opplevde allerede i april 2014 å ha betalt for et forbruk som tilsvarer mer enn 12 måneders forbruk og mener at han derfor er med på å finansiere Telinets virksomhet.

Klager hevder at Telinet forhåndsfakturerer høyt over forventet forbruk. Klager har mottatt korrigert faktura for april og oppfatter det som en delvis erkjennelse.

Klager hevder han fortsatt har penger til gode.


Telinet Energi AS viser til at de fakturerer forskuddsvis a konto for normalt to måneder av gangen med avregning hvert år i mars måned.

Telinet har opplyst at de har innhentet forventet årsforbruk fra netteier på 15 247 kWh/år.

Telinet har opplyst at de legger om sitt fakturasystem fra 15.06.14 og vil etter dette ha spesifisert pris og antall kWh som ligger til grunn for hver fakturaperiode.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturert forbruk.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 3-3 må kraftleverandøren opplyse om de krever etterskuddsvis betaling, a konto eller forskuddsvis fakturering. A konto fakturering vil si fakturering basert på estimert forbruk med forfall tidligst midt i perioden. Telinet Energi har opplyst at klager faktureres a konto.

Nemnda legger til grunn at når det gjelder stipulering av forventet forbruk, så må dette baseres på et reelt historisk forbruk så langt dette lar seg gjøre.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Telinet Energi har fakturert a konto for et høyere antall kWh enn det som er forventet ut fra historisk forbruk.

Nemnda anbefaler at klager a konto faktureres slik nemnda har angitt i saken her.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager faktureres a konto i samsvar med nemndas anvisninger.


Oslo, 25. august 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?