Søk på nettsiden

Sak: 14-115 Klage vedrørende sluttoppgjør – Helgelandskraft AS

Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør. Klager avviste tilbakebetalingskrav og viste til at da han solgte boligen ble måleravlesning sendt Helgelandskraft AS. Han fikk sluttoppgjør og tilbakebetaling med kr 4 460,48. Etter åtte måneder fikk han krav fra Helgelandskraft AS på kr 8 309,44 fordi de hadde benyttet feil målerstand i sluttoppgjøret. Helgelandskraft AS mente klager selv burde sett dette og avviste at klager var i god tro. Feilen ble oppdaget da ny eier leste av måleren. Nemnda vurderte at klager hadde vært i god tro og anbefalte enstemmig at tilbakebetalingskravet ble frafalt.

Saken gjelder tvist om sluttoppgjør.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk:
01.07.13 – Klager solgte bolig og sendte inn målerstand til nettselskapet via megler
20.02.14 – Forfall på krav på kr 8 309,44

Krav: Klager avviser krav på kr 8 309,44.

Partenes anførsler:

Klager viser til at da han solgte boligen ble måleravlesning sendt megler og nettselskapet. Han fikk sluttoppgjør og tilbakebetaling med kr 4 460,48. Klager påberoper seg å ha vært i aktsom god tro da han mottok oppgjøret.

Etter åtte måneder fikk han krav fra Helgelandskraft AS på kr 8 309,44 fordi de hadde benyttet feil målerstand i sluttoppgjøret. Klager legger vekt på at hans målerstand var korrekt skrevet inn i skjemaet.

Klager mener det gikk urimelig lang tid og mener selskapet burde informert ham tidligere og innen rimelig tid. Klager avviser kravet.


Helgelandskraft AS viser til at klager fikk opphørsfaktura med feil sluttstand. Målerstanden til garasje var benyttet som sluttstand på huset. De mener klager selv burde sett dette og avviser at klager var i god tro. Feilen ble oppdaget da ny eier leste av måleren.

Helgelandskraft AS mener klager må betale for sitt forbruk og opprettholder kravet.
 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om sluttoppgjør.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst, vurderer nemnda at klager har vært i aktsom god tro. Nemnda legger vekt på at beløpet ikke var så stort at klager burde reagert. Nemnda legger også en viss vekt på at det gikk lang tid før nettselskapet krevde tilbakebetaling.

Nemnda anbefaler at tilbakebetalingskravet frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at tilbakebetalingskravet frafalles.


Oslo, 19. september 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?