Søk på nettsiden

Sak: 14-164 Klage vedrørende sluttoppgjør – Fjordkraft AS

Saken gjaldt tvist om opphørsregning. Klager avviste en så høy opphørsregning. Fjordkraft viste til at klager hadde hatt tilleggstjenesten "Jevn strømregning" og da hatt et fast beløp å betale per måned. Høyere forbruk enn estimert førte til høy opphørsregning. Nemnda mente klager måtte betale for brukt strøm og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om opphørsregning.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 2.

Historikk:
Februar 2013 – Klager startet tilleggstjenesten "Jevn strømregning"
Oktober 2013 – Klager byttet strømleverandør
Mars 2014 – Opphørsregning på kr 4 218,91 ble sendt

I henhold til forbrukshistorikk er forbruket avlest av elverket ca. hver annen måned fra sept. 2012.


Krav: Klager avviser en så høy opphørsregning.

Partenes anførsler:

Klager finner opphørsregningen på kr 4 218,91 for høy. Klager fyrer med ved.

Klager hevder hun i kommunikasjon med kraftleverandøren får SMS meldinger det ikke er mulig å svare på.

Fjordkraft AS viser til at kunden i perioden februar til oktober 2013 har hatt tilleggstjenesten "Jevn strømregning" og da hatt et fast beløp på kr 449 å betale per måned. Det fungerer slik at de deler årsforbruket på 12 og beregner månedsbeløpet ut fra forventet strømpris de neste 12 månedene.

På grunn av feil hos Fjordkraft ble det sendt regninger i desember, januar og mars til tross for opphør i oktober 2013.

Høyere forbruk enn estimert førte til høy opphørsregning. Fjordkraft hadde lagt netteiers antatte årsforbruk på 10 282 kWh til grunn ved oppstart av "Jevn strømregning". Netteier økte senere antatt årsforbruk til 17 224 kWh. Dette genererte opphørsregning på kr 4 218,91 som ble sendt klager i mars 2014.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om opphørsregning.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil med mindre klager var i aktsom god tro.

Nemnda legger til grunn at klager må betale for den strøm hun har brukt. Nemnda mener Fjordkraft har anledning å etterfakturere i henhold til § 2-2.

Nemnda vil bemerke at Fjordkrafts estimat over antatt forbruk har vært satt for lavt, noe som har gitt for lave a-kontofakturaer. Nemnda legger til grunn at når det gjelder stipulering av forventet forbruk, så må dette baseres på et reelt historisk forbruk så langt dette lar seg gjøre. Videre skal det faktureres et rimelig forbruk ved a konto.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 19. september 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Astrid M. Hilde, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?