Søk på nettsiden

Sak: 14-131 Klage vedrørende mottatt faktura etter fraflytting – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt tvist om sluttdato og krav etter fraflytting fra leiet bolig. Klager avviste ansvar for strømkostnader etter fraflytting og hevdet det ble levert flyttemelding som skulle gjelde fra 06.10.13. Klager hevdet han uansett ikke var ansvarlig etter 19.10.13 da leiekontrakten ble hevet med umiddelbar virkning. Skagerak Nett AS hevdet de ikke mottok nok informasjon til å utføre flytting før i januar 2014 da de mottok målerstand per 20.12.13 fra huseier. De satte denne dato som sluttdato av kundeforholdet til klager. Nemnda fant at flyttemelding ikke var tilstrekkelig som oppsigelse av nettleieavtalen og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om sluttdato og krav etter fraflytting fra leiet bolig.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 11.

Historikk:
06.10.13 – Dato for flyttemelding
19.10.13 – Klager og huseier undertegnet oppsigelse av leieforholdet
20.12.13 – Huseier meldte inn målerstand på anlegget

Krav: Klager avviser ansvar for strømkostnader etter fraflytting 19.10.13.


Partenes anførsler:

Klager hevder det ble levert flyttemelding som skulle gjelde fra 06.10.13. Klager la til grunn at utleier, eventuelt nye leietakere, skulle overta ansvaret for strømavtalen. Klager hevder han uansett ikke er ansvarlig etter 19.10.13 da leiekontrakten ble hevet med umiddelbar virkning.

Klager avviser ansvar for strømkostnader etter fra flytting 19.10.13.


Skagerak Nett AS hevder de ikke mottok nok informasjon til å utføre flytting før i januar 2014 da de mottok målerstand per 20.12.13 fra huseier.

Skagerak Nett legger huseiers målerstand per 20.12.13 til grunn for sluttdato av kundeforholdet til klager.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om sluttdato og krav etter fraflytting fra leiet bolig.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 11-1 kan kunden si opp nettleieavtalen med 14 dagers varsel. Ved manglende oppsigelse av avtalen er nettkunden ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får lest av måleren eller har inngått avtale med annen nettkunde.

Nemnda legger til grunn at flyttemelding ikke er tilstrekkelig som oppsigelse av nettleieavtalen, noe kunden også ble gjort oppmerksom på av nettselskapet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 25. august 2014

 
Espen Lindbøl, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?