Søk på nettsiden

Sak: 14-140 Klage vedrørende ansvar for omlegging av strømkabler – Energi 1 Follo/Røyken AS

Saken gjaldt omlegging av nettselskapets forsyningskabel og sameiets private internkabler. Klager hevdet det var uansvarlig at inntakskabler var blitt liggende i kjelleren og at jobben med omlegging ikke var fullført. Energi 1 Follo/Røyken AS anførte at de eide forsyningskabelen og kabelskapet, mens stikkledningene inn til hver enkelt leilighet var sameiernes eiendom. De fjernet forsyningskabelen fra klagers kjeller, men hevdet de ikke hadde ansvar for å utføre arbeid på kundens eget anlegg. Nemnda mente internkablene var innenfor grensesnittet for hva som var eiers eget ansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for omlegging av nettselskapets forsyningskabel og sameiets private internkabler.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-10 og 4-1.

Historikk:

2013 – Klager ba om omlegging av nettselskapets forsyningskabel samt private, interne inntakskabler i klagers kjeller i sameiet.

Sameiet har ikke bestilt omlegging av stikkledninger.

Krav: Klager krever at nettselskapet fullfører jobben.

Partenes anførsler:

Klager har bolig i sameie og hevder å ha direkte kundeforhold til energiselskapet.

Klager hevder det er uansvarlig at inntakskabler er blitt liggende i kjelleren og at jobben med omlegging ikke er fullført.

Klager krever at nettselskapet fullfører jobben.

Energi 1 Follo/Røyken AS viser til at klager tok kontakt med selskapet i april 2013 vedrørende ønske om omlegging av nettselskapets forsyningskabel samt private, interne inntakskabler i klagers kjeller.

Energi 1 Follo/Røyken AS anfører at de eier forsyningskabelen og kabelskapet, mens stikkledningene inn til hver enkelt leilighet er sameiernes eiendom. De har utført arbeid med omlegging av forsyningskabel, men hevder de ikke har ansvar for å utføre arbeid på kundens eget anlegg. Energi 1 Follo/Røyken AS presiserer at de har fjernet nettselskapets forsyningskabel fra klagers kjeller. Interne forsyningskabler er klagers ansvar.

Energi 1 Follo/Røyken AS hevder dette er en sak mellom klager og styret i sameiet og avviser klagers krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for omlegging av nettselskapets forsyningskabel og sameiets private internkabler.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 4-1 markerer tilknytningspunktet overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

Hver av partene har ansvar for installasjoner på egen eiendom.

Slik nemnda ser det er de internkablene klager ønsker omlagt, ikke nettselskapets kabler. Nemnda legger til grunn at disse er innenfor grensesnittet for hva som er eiers eget ansvar. Nemnda legger til at klager igjen kan ta spørsmålet opp med sameiet for å få gjort noe med de interne kablene.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?