Søk på nettsiden

Sak: 14-150 Klage vedrørende spenningsavvik - Krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr – Hafslund Nett Øst AS

Saken gjaldt høy spenning og krav om erstatning. Klager krevde erstatning for ødelagt elektrisk utstyr - vaskemaskiner, termostat, kompressor og sengevarmer. Klager mente det måtte ha vært spenningsavvik tidligere enn november 2012 selv om spenningen ikke ble målt før da. Hafslund Nett Øst AS målte spenningen i 2012 og 2013 og det ble funnet avvik i et krav i forskrift i spenningsmålingen fra 2013. Hafslund Nett Øst kunne ikke se at den dokumentasjon på økonomisk tap som var mottatt knyttet seg til perioden etter målingen i 2012 og hevdet det ikke var noen krav å vurdere i denne sak annet enn at de ønsket å utbetale erstatning for sengevarmer med kr 1 000. Nemnda la til grunn at det ikke var dokumentert økonomisk tap som ikke var foreldet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder høy spenning og krav om erstatning.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Lov om foreldelse av fordringer.

Krav: Klager krever erstatning for ødelagt elektrisk utstyr.

Partenes anførsler:

Klager viser til at hun i løpet av 27 år har reparert og skiftet ut 4-5 vaskemaskiner pluss en eldre maskin som gikk i stykker idet den ble tilkoblet strømmen hos klager. I tillegg har klager måttet skifte termostat på kjøleskapet flere ganger og kompressor til fryseren samt at sengevarmer ble ødelagt.

Klager oppfatter at det ikke har vært spenningsmålinger tidligere enn 2012 og derved heller ikke funnet avvik tidligere. Klager hevder det ikke er noe bevis for at spenningen tidligere ikke hadde avvik.

Klager er ikke kjent med om anlegget er utstyrt med overspenningsvern og jordfeilvern eller om gjenstandene hadde finvern.

Klager krever erstatning for ødelagt elektrisk utstyr.

Hafslund Nett Øst AS målte spenningen i klagers bolig i november 2012 og høyeste spenning viste 243 V som var innenfor krav i forskrift. De målte spenningen i nettstasjonen i november 2013 og høyeste spenning viste da 251 V som også var innenfor krav i forskrift. Senere vurderte de i tillegg flere detaljer utover maksimumsverdiene på spenningen og det ble funnet avvik i et annet krav i forskrift når det gjelder spenningsmålingen fra 2013.

Hafslund Nett Øst har justert ned spenningen på trafo.

Hafslund Nett Øst hevder de ikke registrerte avvik før i november 2013 og at det ikke er noen dokumentasjon som tilsier at spenningen hadde avvik tidligere enn dette.

Hafslund Nett Øst har etterspurt dokumentasjon på økonomisk tap. De kan ikke se at den dokumentasjon som er mottatt knytter seg til perioden etter november 2012 og hevder det ikke er noen krav å vurdere i denne sak annet enn at de ønsker å utbetale erstatning for sengevarmer med kr 1 000.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder høy spenning og krav om erstatning.

Nemnda legger til grunn at spenningen ble målt i november 2012 og november 2013. I 2012 ble det ikke funnet avvikt i forhold til forskriftene, mens det i 2013 ble registrert avvik.

Nemnda legger vekt på Hafslund Nett Øst sin uttalelse om at de ønsker å se nærmere på erstatningskrav for tap kunden har lidt i tiden etter november 2012, men at de ikke har mottatt dokumenterte krav som knytter seg til perioden etter november 2012.

Nemnda legger til grunn at det ikke er dokumentert økonomisk tap i perioden november 2012 til november 2013 og at øvrig innsendt dokumentasjon på økonomisk tap er foreldet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?