Søk på nettsiden

Sak: 14-161 B Gjenopptagelse Klage vedrørende planlagt forsterkning av nettet – Haugaland Kraft AS

Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 14-161 behandlet 19.09.14 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda avviste begjæring om gjenopptagelse.

Det ble fattet slikt vedtak 19.09.14: Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Vedtak ble oversendt partene i brev datert 30.10.14.

Ved e-post av 03.11.14 har klager bedt om gjenopptagelse.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenopptagelse.

En sak kan gjenopptas til ny behandling når det opplyses en ny kjensgjerning eller fremskaffes et nytt bevis, som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført, med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse.

Nemnda kan ikke se at det foreligger omstendigheter som berettiger at saken gjenopptas.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda avviser begjæring om gjenopptagelse.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?