Søk på nettsiden

Sak: 14-214 Klage vedrørende faktura for varmtvannsforbruk – Hafslund Varme AS

Saken gjaldt etterfakturering for 2012 og 2013 pga. feil med måleren. Klager avviste etterfakturert krav og undret seg over at det tok så lang tid før selskapet fant ut at det var feil med måleren. Klager mente selskapet ikke kunne etterfakturere når de ikke hadde rettet opp feilen på måleren på nesten tre år. Hafslund Varme AS viste til at måleren sendte nullverdier i 2012 og 2013 og forbruket ble stipulert. Måleren ble kontrollert i 2014, feil rettet og klager etterfakturert. Nemnda fant at Hafslund Varme AS kunne etterfakturere i henhold til vilkårene og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering for 2012 og 2013 pga. feil med måleren.

Regelverk: Hafslund Varme AS sine leveringsbetingelser punkt 23.4, 24.1, 3. avsnitt og 24.3.

Historikk:

18.08.14 – Kontroll av anlegget. Feil med måler rettet.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav på kr 4 208,81.

Partenes anførsler:

Klager undrer seg over at det tok så lang tid før selskapet fant ut at det var feil med måleren. Klager mener selskapet ikke kan etterfakturere henne når de ikke har rettet opp feilen på måleren på nesten tre år.

Klager hevder god tro ved at hun ikke visste noe om at det ble sendt feil målerverdier fra anlegget. Klager avviser kravet.

Hafslund Varme AS viser til at forbruket ble stipulert i 2012 og 2013. Anlegget er årlig radioavlest. Ved gjennomgang av kundeforholdet viste det seg at måleren sendte nullverdier ved avlesninger i 2012 og 2013. Klager ble så tilsendt korrigert avregning basert på feil verdier.

Den 18.08.14 ble måleren kontrollert og feil ved måler rettet. Klager ble etterfakturert for merforbruket med kr 4 208,81. Klager er tilbudt avdragsordning.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering for 2012 og 2013 pga. feil med måleren.

I Hafslund Varme sine alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme går det frem at hvis et måleapparatet ikke har virket, kan forbruket beregnes og kunden bli belastet eller godskrevet det beløpet som svarer til differansen mellom det antatte forbruket og det målte forbruket, men ikke utover tre år. Hafslund Varme benytter egne vilkår og har ikke unntak for tilfeller der forbruker var i god tro. Dette fraviker fra standard nettleieavtale, men flertallet legger til grunn den faktiske avtalen som er benyttet mellom partene.

I denne saken legger nemnda til grunn at måleren ikke hadde kommunisert forbruksdata, men at disse data likevel var lagret i måleren. Faktisk målerstand forelå derfor og Hafslund Varme AS hadde anledning til å etterfakturere iht. vilkårene.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 23. februar 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?