Søk på nettsiden

Sak: 14-243 Klage vedrørende forbruk – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt tvist om forbruk etter jordfeil i anlegg. Klager avviste et så stort forbruk og mente en jordfeil måtte være årsaken og at måleren målte feil. Da forbruket plutselig spratt opp, trolig da jordfeilen oppsto, var det nærmest intet forbruk i anlegget. Klager hevdet måleren gikk helt korrekt både før og etter hendelsen. Lyse Elnett AS viste til at det var et stort sprang i forbruket hvor det påløp 40 170 kWh på ca. fire måneder. Lyse antok at de problemer i installasjonen klager hadde redegjort for muligens kunne være forklaringen til det store spranget i forbruket. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil med måleren og at klager hadde risikoen for feil i egen installasjon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om forbruk etter jordfeil i anlegg. 

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3, 5-4, 5-5 og 6-3.

Historikk:

11.07.14 – Dato på faktura pålydende kr 21 200,07 med forfall 08.08.14

03.08.14 – Klager skrev til nettselskapet og bestred fakturaen

Krav: Klager avviser et så stort fakturert forbruk i perioden 01.03.14 - 25.06.14. Klager krever at forbruket settes til et stipulert nivå som er i samsvar med normalt forbruk.

Partenes anførsler:

Klager avviser et så stort forbruk i perioden 01.03.14 - 25.06.14. Klager viser til at han var bortrest et par uker på denne tiden. Da sto kun kjøle- og fryseskap på. Svømmebasseng var ute av drift på grunn av vedlikeholdsarbeider. Mens han var bortreist ble en jordkabel kuttet under arbeid. Kabelen ga lys til utelys og lekehytte. Jordfeilbryteren slo ut hovedsikringen. Dette ble reparert. Klager mener jordfeilen må være årsaken til det høyt målte forbruket ved at måleren målte feil. Klager presiserer at da forbruket plutselig spratt opp, trolig da jordfeilen oppsto, var det nærmest ingen forbruk i anlegget med unntak av kjøleskap etc. Klager krever at forbruket settes til et stipulert nivå som er i samsvar med normalt forbruk.

Klager hevder måleren gikk helt korrekt både før og etter hendelsen og finner ikke grunn til å bekoste kontroll av måler.

Klager undrer seg over at kravet ble sendt til inkasso så lenge det var bestridt og at han ble tilsendt stengevarsel.

Lyse Elnett AS viser til at det fra 01.03.14 til 25.06.14 er et stort sprang i forbruket hvor det påløp 40 170 kWh på ca fire måneder. Selskapet har tilbudt målerkontroll, men klager har avslått.

Lyse antar at de problemer i installasjonen klager har redegjort for muligens kan være forklageringen til det store spranget i forbruket.

Lyse opprettholder sitt krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om forbruk etter jordfeil i anlegg.

I henhold til Standard nettleieavtale § 5-5 svarer kunden for feil/mangler i eget anlegg. De måleverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr danner alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk/energiflyt i målepunktet, i henhold til avtalens § 6-3.

Basert på opplysninger i saken legger nemnda til grunn at det ikke er noe galt med måleren. Klager har risikoen for feil i egen installasjon og klager må derfor betale for den strøm som er brukt på anlegget.

Nemnda bemerker at det ikke var berettiget å sende krav til inkasso og å sende stengevarsel så lenge kravet var bestridt.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 23. mars 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Astrid M. Hilde, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?