Søk på nettsiden

Sak: 14-263 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning for utgift til jordefeilsøking i eget anlegg – Lyse Elnett AS

Saken gjelder kundeservice og dekning av regning fra elektriker etter at klagers jordfeilbryter koblet ut klagers anlegg. Klager krevde regning på kr 4 900 fra elektriker dekket fordi hun måtte tilkalle elektriker da huset var uten strøm og hun ikke fikk tak i nettselskapet. Lyse Elnett AS antok at klager hadde ringt feil telefonnummer og viste til at det ble lokalisert periodisk jordfeil i lysanlegg som ble rettet samme dag. Lyse mente at jordfeilbryter normalt ikke ville slå ut ved feil i utenforliggende nett, med mindre den ikke var tilpasset anlegget den var installert i. Nemnda la til grunn at det ikke var en feil ved strømforsyningen som førte til utkobling av jordfeilbryteren og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder kundeservice og dekning av regning fra elektriker etter at klagers jordfeilbryter koblet ut klagers anlegg.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13

Historikk:

14.11.14 – Klager kom hjem fra utlandet og huset var uten strøm

19.11.14 – Det ble lokalisert periodisk jordfeil i lysanlegg. Feilen ble rettet samme dag

Krav: Klager krever regning på kr 4 900 fra elektriker dekket.

Partenes anførsler:

Klager kom hjem fra utlandet fredag 14.11.14 og huset var uten strøm. Klager slo på jordfeilbryteren og fikk strøm. Neste morgen var strømmen igjen borte. Klager ringte Lyse strøm lørdag uten å få svar og hun måtte derfor ringe elektriker. Klager ringte Lyse strøm i helgen og mandag og først tirsdag fikk klager høre at Lyse hadde jordfeil i området. Den ble utbedret samme dag.

Klager har mottatt regning på kr 4 900 fra elektriker. Klager viser til at hun hadde problemer med strømmen i nesten fem døgn uten å få svar på sine telefonhenvendelser til Lyse og mener Lyse må dekke hennes utgift.

Lyse Elnett AS viser til at det den 19.11.14 ble lokalisert periodisk jordfeil i lysanlegg og feilen ble rettet samme dag.

Lyse mener alminnelig jordfeil ikke er å regne som en mangel eller forsinkelse i henhold til nettleieavtalen. Lyse mener at dersom en får utfall av jordfeilbryter uten at det er direkte jordfeil i egen installasjon, betyr det at jordfeilbryteren/installasjonen ikke er tilpasset de påkjenninger som kan forventes i det området installasjonen er tilknyttet forsyningsnettet. En jordfeilbryter vil normalt ikke slå ut ved feil i utenforliggende nett, med mindre den ikke er tilpasset anlegget den er installert i. Lyse mener at det ikke var en feil ved forsyningen som førte til utkobling av jordfeilbryteren.

Lyse har ikke registrert telefonhenvendelse fra klager før på søndag 16.11.14. Lyse viser til at kundesenteret er åpent hele døgnet hele året og at kundesenterets kontaktinformasjon er opplyst både på faktura og nettsidene. Det er ikke registrert unormalt stor pågang på kundesenterets telefonlinjer lørdag 15.11.14. Lyse antar at klager har ringt feil telefonnummer.

Lyse avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder kundeservice og dekning av regning fra elektriker etter at klagers jordfeilbryter koblet ut klagers anlegg.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Nemnda legger til grunn at alminnelig jordfeil ikke er å regne som en mangel eller forsinkelse i henhold til nettleieavtalen. Dersom en får utfall av jordfeilbryter uten at det er direkte jordfeil i egen installasjon, betyr det at jordfeilbryteren/installasjonen ikke er tilpasset de påkjenninger som kan forventes i det området installasjonen er tilknyttet forsyningsnettet. En jordfeilbryter vil normalt ikke slå ut ved feil i utenforliggende nett, hvis den er tilpasset anlegget den er installert i.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke var en feil ved forsyningen som førte til utkobling av jordfeilbryteren. Nemnda legger også til grunn at kommunen eier veilyset hvor det var jordfeil. På denne bakgrunn var årsaken til skaden utenfor selskapets kontroll og selskapet er ikke erstatningsansvarlig.

Slik saken er belyst anser nemnda at nettselskapet har en tilfredsstillende kundeservice for mottak av feilmeldinger.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 23. mars 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Astrid M. Hilde, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?