Søk på nettsiden

Sak: 15-001 Klage vedrørende strømutkobling – krav om dekning av egenandel – Trollfjord Kraft AS

Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel for skade etter stenging av anlegg i utleiet leilighet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket fordi han som huseier ikke ble varslet om strømutkobling i leiligheten har leide ut og at han derved ikke kunne unngå vannskader. Trollfjord Kraft AS hevdet de ikke hadde plikt til å varsle huseier dersom det skulle stenges hos leietakere og de presiserte at klager ikke var å betrakte som kunde etter nettleieavtalen. Nemnda la til grunn at klager ikke var kunde eller bruker på anlegget på det tidspunkt klagen gjaldt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel for skade etter stenging av anlegg i utleiet leilighet.      

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 7-1, 7-2, 14 og 15 siste ledd. Forbrukerkjøpsloven § 48a.

Historikk:

01.06.14 – Klager leide ut leilighet

28.10.14 – Anlegget stengt

30.10.14 – Klager oppdaget at huset var strømløst

31.10.14 – Anlegget åpnet

Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket.

Partenes anførsler:

Klager leide ut en leilighet i en tomannsbolig. Klager bor ikke i huset. Leietaker tegnet egen strømavtale. Klager er i ettertid blitt klar over at hans leietaker hadde en uoppgjort strømregning fra nettselskapet på tidligere boligadresse.

Klager oppdaget 30.10.14 at huset var strømløst. Leietaker var bortreist. Vann fra tint fryseskap fløt på gulvet og ned i isolasjonen og brannalarmen var løst ut. Skadene beløp seg til kr 73 757 inkl. mva som ble dekket av forsikringsselskapet.

Klager hevder at dersom nettselskapet hadde fulgt § 14 i nettleieavtalen hadde ikke leietaker fått strømavtale før tidligere regninger var betalt. Da kunne heller ikke strøm blitt stengt og skade oppstått.

Klager undrer seg over at han som huseier ikke ble varslet om strømutkobling slik at han kunne gjort tiltak for å unngå vannskader. Klager mener nettselskapet har brutt § 15 i nettleieavtalen da de unnlot å varsle ham. Klager mener nettselskapet også har brutt § 7-2 i nettleieavtalen.

Klager hevder nettselskapet er ansvarlig for hans økonomiske tap og krever forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket.

Trollfjord Kraft AS hevder de ikke har plikt til å varsle huseier dersom det skal stenges hos leietakere. De har heller ingen avtale med klager som huseier om at de skal varsle/informere i slike tilfeller. De har imidlertid adgang til å informere tredjemann (som for eksempel huseiere) om at anlegg vil bli eller er uten strøm dersom tredjemann/huseieren henvender seg til selskapet med spørsmål om dette, jamfør nettleieavtalens § 15, siste ledd.

Trollfjord Kraft AS legger til at nettselskap av eget tiltak ikke har lov til å kontakte sosialtjeneste eller andre dersom en kunde vesentlig har misligholdt sin betalingsforpliktelse.

Trollfjord Kraft AS presiserer at klager ikke er å betrakte som kunde etter nettleieavtalen.

Trollfjord Kraft AS hevder at skader på utleieobjekt er en sak mellom leietaker og utleier og er nettselskapet uvedkommende. De avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel etter skade etter stenging av anlegg i utleiet leilighet.

Nemnda legger til grunn at klager ikke er kunde eller bruker på anlegget på det tidspunkt klagen gjelder.

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard nettleieavtale. Dersom nettselskapet skulle være erstatningsansvarlig, måtte det være på bakgrunn av alminnelige erstatningsrettslige regler. Etter nemndas oppfatning er det imidlertid ikke grunnlag for å si at nettselskapets opptreden er uaktsom.  

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 23. mars 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?