Søk på nettsiden

Sak: 15-024 Klage vedrørende forbrukets størrelse – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt fakturering av forbruk. Klager avviste krav og krevde erstatning for tort og svie. Klager hevdet hun hadde et lavere forbruk enn fakturert og avviste et så stort fakturert forbruk. Klager mente måleren løp løpsk. Hafslund Nett AS hevdet klager etter kreditering og ny fakturering var fakturert korrekt og at det ikke skulle være feil med måleren. Nemnda kunne ikke se at det var noe feil med faktureringen og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering av forbruk.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3, 5-4 og 6-3.

Historikk:

01.01.14 – Målerstand stipulert

01.02.14 – Selvavlest måleravlesning

04.01.15 – Selvavlest måleravlesning

11.02.15 – Nettselskapet leste av måleren

Krav: Klager avviser krav og krever erstatning for tort og svie.

Partenes anførsler:

Klager hevder hun har et lavere forbruk enn fakturert og avviser et så stort fakturert forbruk. Klager avviser at hun har hatt et større forbruk i 2014 enn i 2013.

Klager mener måleren løper løpsk og har også antydet at hun får for høy spenning inn på anlegget fordi lyspærer går i stykker for fort.

Hafslund Nett AS viser til at klager fram til og med 2014 hadde kvartalsvis avregning, men fra 2015 etterskuddsvis månedlig avregning.

Hafslund etterfakturerte for 2013 og beregnet for høyt forskudd 1. kvartal 2014 i faktura pålydende kr 10 474,11. Hafslund krediterte tilbake til 01.01.13 og korrigerte målerstanden per 01.01.14. Ny korrigert faktura for perioden 01.01.13 – 31.01.15 pålydende kr 7 458,46 ble sendt klager.

Hafslund hevder klager nå er fakturert korrekt og opprettholder kravet.

Måleren var ny i 2010. Hafslund kan ikke at det skulle være feil med måleren.

Hafslund kan ikke se at de har gjort saksbehandlingsfeil eller på annen måte skulle være erstatningsansvarlige og avviser krav om erstatning.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturering av forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-3 om kontroll av måleutstyr, kan begge parter når som helt forlange nettselskapets måleutstyr kontrollert. Den rutinemessige kontrollen omfatter ikke kontroll i kundens eget anlegg. Kunden er selv ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av dette anlegget. Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskrift, skal nettselskapet bekoste kontrollen.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de målerverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert kan ikke nemnda se at det er noe feil med faktureringen.

Nemnda legger til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Dersom det er mistanke om at måleren måler mer enn forbruket i klagers installasjon, kan klager likeledes ta kontakt med elektriker e.l. for å undersøke dette.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?