Søk på nettsiden

Sak: 15-021 Klage vedrørende etterfakturering pga. feilavlesning – NTE Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering pga. feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klagers strømmåler hadde to ulike tallrekker og ved inntasting ble tallrekken for overforbruk godkjent, mens tallrekken for totalforbruk ikke ble godkjent. Klager gikk derfor ut fra at dette var riktig tallrekke. NTE Nett AS viste til at klager hadde lest av feil telleverk og klager ble dermed avregnet kun for forbruk over 2 kW. NTE krevde etterbetaling for det siste året selv om regelverket åpnet for at de kunne kreve for de tre siste årene. Nemnda fant at nettselskapet hadde lagt frem et godt tilbud til en minnelig løsning og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering pga. feilavlesning.      

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk:

2006 – Klager flyttet til bolig

2014 – Klager flyttet fra bolig

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager er etterfakturert på grunn av feilavlesning.

Klager viser til at det på hans strømmåler er to ulike tallrekker. Klager melder målerstand via nett ved bruk av smarttelefon. Han skrev inn den ene tallrekken, men totalforbruket ble ikke godkjent av nettselskapet. Klager skrev inn den andre tallrekken og denne ble godkjent av nettselskapet. Klager har derfor gått ut fra at dette var riktig tall i og med at han aldri fikk tilbakemelding om noe annet i de seks årene han har bodd i huset.

Klager har bodd i huset siden 2006 og fikk i 2015 beskjed om at måleravlesning var feil. Feilen skal etter det klager har fått opplyst ha skjedd siden 2001. Klager flyttet fra boligen i desember 2014.

Klager påberoper seg god tro om at måleravlesningene var korrekte.

Klager avviser krav og mener nettselskapet har ansvar for at de har strømmålere som fungerer opp mot nettløsningene de tilbyr for strømavlesning.

NTE Nett AS viser til at klager har lest av feil telleverk fra 13.12.06 til 14.01.15. Klager har lest av telleverket for overforbruk. Det er totalforbruket som skal leses av. Overforbrukstelleverket er innstilt på 2 kW for denne måleren. Klager er dermed blitt avregnet for kun forbruk over 2 kW, dvs. et forbruk på 5 377 kWh for 2014.

NTE krever etterbetaling for avregningsfeilen i henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5. Krav om etterbetaling er stipulert til et forbruk på 8 000 kWh for 2014 i tillegg til forbruket på 5 377 kWh som er avregnet tidligere.

NTE hevder de kan kreve etterbetaling for avregningsfeilen. NTE har kun krevet etterbetaling for det siste året, 2014, selv om regelverket åpner for at de kan kreve for de tre siste årene.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering pga. feilavlesning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil.

Nemnda legger til grunn at nettselskapet har anledning til å etterfakturere i henhold til § 6-5.

Slik nemnda ser det har nettselskapet lagt frem et godt tilbud til en minnelig løsning.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?