Søk på nettsiden

Sak: 15-037 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt fakturert forbruk etter at måler hadde stoppet. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han hele tiden hadde rapport forbruk i god tro og at han ikke hadde registrert feil med måleren. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll ble konstatert at måleren var defekt. Klager ble fakturert på bakgrunn av historisk forbruk. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturert forbruk etter at måler hadde stoppet.      

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4.

Historikk:

25.08.14 – Etter denne dato må feilen ha oppstått

31.10.14 – Målerbytte. Ved kontroll ble det konstatert at måleren var defekt.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler:

Klager hevder han hele tiden har rapport forbruk i god tro og har ikke kunnet eller hatt mulighet til registrere feil med måleren.

Klager avviser etterfakturert krav i faktura pålydende kr 3 156,15.

Skagerak Nett AS viser til at ved målerbytte 31.10.14 ble det ved kontroll konstatert at måleren var defekt. De antar feilen oppsto ca. 25.08.14. Det er ikke målt forbruk i perioden 25.08.14 - 31.10.14. Klager er fakturert på bakgrunn av historisk forbruk samt forbruk etter målerbytte i faktura pålydende kr 3 156,15.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturert forbruk etter at måler hadde stoppet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerkommunikasjonsfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger til grunn at spørsmål om god tro ikke er relevant i denne saken fordi forbruket i den omtvistede perioden ikke er fakturert før etter at feilen ble oppdaget.

Nemnda registrerer at selskapet har beregnet forbruket på bakgrunn av anleggets tidligere normale forbruk. Etter nemndas oppfatning har Skagerak Nett AS fulgt bestemmelsene i § 5-4 og har anledning til å etterfakturere.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?