Søk på nettsiden

Sak: 14-253 Klage vedrørende stenging – krav om tilbakebetaling av gebyr – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt om stengeprosedyrer var fulgt. Klager krevde gebyret på kr 3 250 refundert og hevdet selskapet ikke fulgte stengeprosedyrer fordi han ikke hadde mottatt varsel hverken skriftlig eller per telefon. TrønderEnergi Nett AS hevdet de hadde fulgt stengeprosedyrer og dokumenterte dette ved kopi av betalingsoppfordring/stengevarsel. De hevdet det også ble forsøkt å oppnå kontakt per telefon. Nemnda fant at TrønderEnergi Nett AS hadde fulgt stengeprosedyrene og at nettselskapet da hadde rett til å kreve gebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om stengeprosedyrer er fulgt.    

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 7.

Historikk:

06.05.14 – Sendt inkassovarsel

13.06.14 – Sendt betalingsoppfordring / stengevarsel

27.06.14 – Sendt varsel om tungt salær

02.10.14 – Stengt

Krav: Klager krever gebyret på kr 3 250 refundert.

Partenes anførsler:

Klager reagerer på at det ble stengt uten varsel. Klager hevder selskapet ikke fulgte stengeprosedyrer. Klager hevder han ikke har mottatt varsel hverken skriftlig eller per telefon.

Klager krever gebyret på kr 3 250 refundert. Klager er i tillegg avkrevet inkassosalærer.

Klager vedgår at han ikke hadde betalt tre fakturaer.

TrønderEnergi Nett AS hevder de har fulgt stengeprosedyrer og har dokumentert dette ved kopi av betalingsoppfordring/stengevarsel. De hevder det også ble forsøkt å oppnå kontakt per telefon den 25.06.04.

TrønderEnergi Nett AS opprettholder sitt krav om gebyr.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om stengeprosedyrer er fulgt.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging. Hvis nettselskapet rettmessig har stengt et anlegg, vil det ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt iht. avtalens § 7-3.

Når det gjelder stengeprosedyrene, legger nemnda til grunn at det utestående beløpet var i en slik størrelsesorden at det var grunnlag for å stenge. Nemnda legger videre til grunn at det er sendt skriftlig varsel til kundens adresse samt at det er forsøkt å oppnå kontakt per telefon. 

Så langt nemnda kan se har TrønderEnergi Nett AS fulgt stengeprosedyrene og nettselskapet har da rett til å kreve gebyr.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?