Søk på nettsiden

Sak: 14-238 Klage vedrørende fakturert forbruk for veilys som var ute av drift – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt fakturert forbruk for veilys som var ute av drift. Klager avviste krav for nettleie av umålt forbruk på 600 kWh/år i lysmast fordi masten hadde vært ute av drift i seks måneder. Hafslund Nett AS fakturerte nettleie for et forbruk på 600 kWh/år for bruken av veilyset uavhengig av hvor mye veilyset ble benyttet i løpet av et år. Nemnda kunne ikke se at det var urimelig å fakturere et fastbeløp per år for dette. Da prisen ikke ble ansett å være urimelig, måtte klager akseptere vilkåret og betale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturert forbruk for veilys som var ute av drift.      

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-3.

Historikk:

Veilys har vært ute av drift fra sommeren 2014

Krav: Klager avviser krav for nettleie for veilys ute av drift.

Partenes anførsler:

Klager viser til at forbruk i lysmast er umålt og stipulert til 600 kWh/år. Lysmasten har vært ute av drift i snart seks måneder. Klager protesterer på å bli fakturert nettleie for et nett han ikke er koblet til og for forbruk som beviselig ikke er levert og ikke er brukt. Det medfører at også kraftleverandør fakturerer forbruk.

Klager har bedt om at målerstand settes tilbake til samme nivå som etter forrige faktura av 01.07.14 og stanse det løpende påslaget i målerstand til lyset er reparert. Dette vil også få betydning for kraftleverandørs fakturering. Klager vil ikke betale for forbruk før veilyset er reparert.

Hafslund Nett AS viser til at det er feil i gatelys som er umålt. Hafslund Nett AS fakturerer nettleie fire ganger i året som gjelder bruken av veilyset. Uavhengig av hvor mye veilyset blir benyttet i løpet av et år, blir det fakturert for et forbruk på 600 kWh/år.

Hafslund Nett AS har avvist klagers krav om å justere ned forbruket til 0. Klager er henvist til sin kommune som drifter det aktuelle veilyset.

Hafslund Nett AS opprettholder kravet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturert forbruk for veilys som var ute av drift.

Slik saken er opplyst kan ikke nemnda se at Hafslund Nett AS har noe ansvar for driften av lysmasten eller er eier av den. Hafslund beregner for dette lyspunktet et forbruk på 600 kWh/år og nemnda kan ikke se at dette er urimelig. Når prisen ikke anses urimelig, må klager akseptere vilkåret og betale.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?