Søk på nettsiden

Sak: 14-237 B Gjenopptagelse Klage vedrørende forbruk – krav om refusjon og dekning av utgifter – BKK Nett AS

Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 14-237 behandlet 23.02.15 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.02.15.

Det ble fattet slikt vedtak 23.02.15: Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Vedtak ble oversendt partene i brev datert 17.04.15.

Ved e-post av 19.04.15 har klager bedt om gjenopptagelse.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenopptagelse.

Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.02.15 og kan ikke se at det foreligger omstendigheter som berettiger at saken gjenopptas.

Nemnda viser til nemndsavtalen der det heter at en sak kan gjenopptas til ny behandling når det opplyses en ny kjensgjerning eller fremskaffes et nytt bevis, som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført, med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse.

Ut i fra disse vilkår, finner ikke nemnda at det er grunnlag for gjenopptagelse eller utfyllende begrunnelse.

I den grad nemnda har gjort en feil vurdering, blir det stående så lenge det ikke er grunnlag for gjenopptagelse.

Nemnda gjør klart at de ikke har basert seg på annen informasjon enn den partene har sett.

Nemnda legger til at en sak som Elklagenemnda har behandlet kan bringes inn for tingretten.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.02.15.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?