Søk på nettsiden

Sak: 15-001 B Klage vedrørende strømutkobling – krav om dekning av egenandel – Trollfjord Kraft AS

Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 15-001 behandlet 23.03.15 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.03.15.

Det ble fattet slikt vedtak 23.03.15: Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Vedtak ble sendt partene i brev av 04.05.15.

Ved e-post av 05.05.15 og brev av 11.05.15 har klager bedt om gjenopptagelse. Trollfjord Kraft AS har i brev av 21.05.15 bedt om at kravet om gjenopptagelse avvises. Klager har kommentert dette i e-post av 28.05.15.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenopptagelse.

Nemnda viser til nemndsavtalen der det heter at en sak kan gjenopptas til ny behandling når det opplyses en ny kjensgjerning eller fremskaffes et nytt bevis, som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført, med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse.

Ut i fra disse vilkår, finner ikke nemnda at det er grunnlag for gjenopptagelse eller utfyllende begrunnelse. Nemnda opprettholder derfor sitt vedtak av 23.03.15.

I den grad nemnda har gjort en feil vurdering, blir det stående så lenge det ikke er grunnlag for gjenopptagelse.

Nemnda legger til at en sak som Elklagenemnda har behandlet kan bringes inn for tingretten.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.03.15.

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jar, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge                            

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?