Søk på nettsiden

Sak: 15-051 Klage vedrørende fakturering – VOKKS Nett AS

Saken gjaldt om det var fakturert i henhold til informasjon gitt av nettselskapet. Klager avviste fakturagebyr og hevdet han ikke fikk den rabatt som var lovet ved bruk av nettbaserte løsninger. Klager mente fakturaene var mangelfullt skrevet. VOKKS Nett AS sendte informasjon om fakturagebyr på papirfaktura og rabatt. De hadde datautfordringer i forbindelse med synliggjøringen av rabatt og gebyr i fakturaene og innrømmet at prosessen hadde vært rotete. Nemnda la bestemmelse i forskrift til grunn og klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder om det er fakturert i henhold til informasjon gitt av nettselskapet. 

Regelverk: Informasjon om papirfakturagebyr og rabatter. Standard Nettleieavtale § 6-4. Forskrift 301 § 8-3.

Historikk:

2013 og 2014 – Informasjon om papirfakturagebyr og rabatter.

Krav: Klager avviser fakturagebyr og krever lovet rabatt.

 

Partenes anførsler:

Klager avviser å betale papirfakturagebyr på kr 40 for faktura for siste kvartal 2013. Klager hevder det ikke var innført fakturagebyr for 2013 og at det ble innført fra 2014. Selv om omtvistet faktura for siste kvartal 2013 ble sendt ut i 2014 var det ikke avtalt fakturagebyr i 2013 og klager hevder bestemmelsen ikke kan få tilbakevirkende kraft.

Klager hevder han ikke får den rabatt som er lovet ved bruk av nettbaserte løsninger. Klager hevder nettselskapet i utsendelse av informasjon har lovet rabatt når måleravlesning leveres ved SMS og når det brukes e-faktura, hver med en rabatt på kr 30, til sammen kr 60 per faktura. Klager mener fakturaene er mangelfullt skrevet og at det kun gis kr 30 i rabatt.

Klager har fremsatt sin klage på vegne av seg selv og alle andre kunder hos nettselskapet i samme situasjon.

VOKKS Nett AS sendte informasjon om fakturagebyr på papirfaktura og rabatt sammen med faktura i januar 2013 og 2014. De hadde datautfordringer i forbindelse med synliggjøringen av rabatt og gebyr i fakturaene og innrømmer at prosessen har vært rotete.

Vokks Nett tilbakeviser påstand om at klager ikke skal kreves for fakturagebyr for siste kvartal 2013 da det fakturerte gebyret gjelder første kvartal 2014.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om det er fakturert i henhold til informasjon gitt av nettselskapet.

Nemnda finner at Vokks Nett AS kunne ha kommunisert bedre med henblikk på ord- og begrepsbruk i denne saken.

Nemnda tar utgangspunkt i § 8-3 i Forskrift 301om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Etter nemndas syn følger det av bestemmelsen at nettleien skal dekke alle kostander forbundet med bruk av nettet. Dette medfører at kunden ikke kan ilegges tilleggsgebyrer knyttet til betalingsmåte. Nemnda anbefaler på denne bakgrunn at klager refunderes betaling som ikke inngår i nettleien.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager refunderes betaling som ikke inngår i nettleien.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspesen, leder
Linn Hogner Jar, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?