Søk på nettsiden

Sak: 15-064 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav ut i fra at han trodde elektroinstallatørarbeidet i 2013 var utført riktig. Skagerak Nett AS sjekket måleren etter henvendelse fra klagers elektroinstallatør. Måleren var feilkoblet av installatøren. Feilen ble rettet og klager ble etterfakturert. Skagerak Nett AS viste til at klager hadde mottatt og benyttet strømmen og mente klager skulle betale for den selv om fakturaen ble forsinket på grunna av installatørens feilkobling av måleren. Nemnda la til grunn at klager måtte betale for forbrukt strøm og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4

Historikk:

04.10.13 – Klagers el-tavle ble skiftet, varmepumpe installert og el-anlegget noe oppgradert

13.11.14 – Kontroll av måler utført av nettselskapets montør. Feilkobling avdekket og rettet

 

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

 

Partenes anførsler:

Klager fikk ny el-tavle og installerte varmepumpe og oppgraderte el-anlegget og var i den tro at varmepumpe skulle gi et vesentlig lavere energiforbruk. Klager skjønte etter hvert at forbruket ble målt for lavt og varslet elektroinstallatør om dette.

Klager trodde elektroinstallatørarbeidet i 2013 var utført riktig og hevder dette var utenfor klagers kontroll. Klager avviser å bli etterfakturert og forholder seg til avlesningene på måler. Klager undrer seg over at etterfakturering baserer seg på antatt forbruk.

Skagerak Nett AS sjekket måleren etter henvendelse fra klagers elektroinstallatør. Måleren var feilkoblet av installatøren. Feilen ble rettet og klager ble etterfakturert med kr 12 435,19 i perioden 04.10.13 – 13.11.14 for et beregnet forbruk ut fra historisk forbruk med utgangspunkt i kjent forbruk etter gjenopprettet feilkobling. Forbruk etter feilretting tilsa et årsforbruk på 25 530 kWh. Gjennomsnitt årsforbruk siste tre år før målerbytte var 22 061 kWh.

Skagerak Nett AS viser til at klager har mottatt og benyttet strømmen og mener klager skal betale for den selv om fakturaen ble forsinket på grunna av installatørens feilkobling av måleren.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at måleren var feilkoblet av klagers elektroinstallatør noe som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at klager må betale for forbrukt strøm. Nemnda kan ikke se at spørsmål om god tro gjelder i denne saken ut i fra at det ikke var feil hos nettselskapet.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspesen, leder
Linn Hogner Jar, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?