Søk på nettsiden

Sak: 15-106 Klage vedrørende fakturering – Gudbrandsdal Energi AS

Saken gjaldt uenighet om forbruk og fakturering. Klager mente han ble avregnet for forbruk dobbelt ut i fra at det samme forbruket for samme periode gjentok seg på neste faktura. Gudbrandsdal Energi AS avviste at klager ble dobbeltfakturert og viste til at klager for en periode ble kreditert og så avregnet med ny mengde kWh. På grunn av manglende målerstand på termindato stipulerte de for den fakturerte måneden i henhold til regelverket. Nemnda la til grunn at det ikke var noe feil i forklaringen til energiselskapet og at klager ikke var dobbeltfakturert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om forbruk og fakturering.  

Regelverk: Standard Netteleieavtale § 5-2. Standard Kraftleveringsavtale §§ 2-1 og 2-2.

Historikk:

16.03.15 – Faktura.nr. 1004953828 – kr. 702,99

15.04.15 – Faktura nr. 1005052859 – kr. 474,36 

Målerstand: avlest dato 20.02.15 og 28.02.15 står på begge fakturaer.

Krav: Klager avviser krav.

Partenes anførsler:

Klager mener han blir avregnet for forbruk dobbelt ut i fra at det samme forbruket for samme periode gjentar seg på neste faktura. Det gjelder avlesningsdatoene 20.02.15 og 28.02.15 som fremkommer på faktura betalt 31.03.15. Disse avlesningsdatoene gjentar seg på neste faktura med betalingsfrist 29.04.15.

Klager avviser å betale sistnevnte faktura ut i fra det allerede er betalt for nevnte periode.

Klager hevder han sender avlesninger tre ganger per måned til nettselskapet.

Gudbrandsdal Energi AS avviser at klager er dobbeltfakturert og hevder fakturaene er korrekte. Klager er for en periode kreditert og så avregnet med ny mengde kWh. Gudbrandsdal Energi AS opplyser at samme målerstand finnes på flere fakturaer og at fakturalinjene viser hva som er fakturert.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-2 har nettselskapet rett til å fastsette kundens uttak skjønnsmessig dersom måleravlesning mangler. Dersom nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning.

Gudbrandsdal Energi AS benytter måledata fra nettselskapet i henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1. I henhold til § 2-2 kan kraftleverandør ved feil i måledata meddelt fra nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kreve tilleggsbetaling. Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller feil måleravlesning.

Gudbrandsdal Energi AS har på grunn av manglende målerstand på termindato stipulert for den fakturerte måneden i henhold til regelverket.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om forbruk og fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil med mindre klager var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke er noe feil i forklaringen til energiselskapet og at klager ikke er dobbeltfakturert.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?